Aardbeving Haïti

Lessen hulpoperatie Haïti nu toegepast bij andere grote rampen

Hulporganisaties en overheden hebben veel geleerd van de immense hulpoperatie in Haïti na de zware aardbeving in 2010. Deze kennis is toegepast bij latere grootschalige hulpoperaties, zoals na supertyfoon Haiyan in de Filipijnen (2013) en in Nepal na de zware aardbevingen daar (april/mei 2015). Dat is te lezen in de eindrapportage over de hulpverlening met Giro555-geld in Haïti die op 30 juni verscheen.

Haïti, al voor de aardbeving een van de armste landen ter wereld, werd op 12 januari 2010 getroffen door een zeer zware aardbeving. De verwoesting was niet te overzien, het aantal doden en gewonden onvoorstelbaar. Al snel kwam een enorme hulpoperatie op gang. In Nederland brachten het Nederlandse publiek, het bedrijfsleven en de overheid samen 111 miljoen euro bij elkaar op Giro555 voor hulp aan de slachtoffers.Vijf jaar lang is met dit bedrag intensief hulp verleend in Haïti. Er is heel veel bereikt. Zo hebben dankzij Giro555-geld meer dan 8.000 gezinnen weer een dak boven hun hoofd, kregen ruim 250.000 mensen toegang tot schoon drinkwater en hebben 190.000 mensen geleerd wat ze bij een volgende ramp kunnen doen om letsel en schade te beperken. Ook hebben lokale organisaties nieuwe kennis opgedaan om hun werk de komende tijd voort te zetten. In de diverse rapportages is gedetailleerd beschreven welke hulp met Giro555-geld is geboden.
haiti kinderen naar school 

De hulpverlening verliep vaak moeizaam, onder meer door de onduidelijke eigendomsstructuren, het zwakke bestuur, de gebrekkige infrastructuur en de grote armoede. Ook de rampen die na de aardbeving nog volgden bemoeilijkten de hulp, zoals de uitbraak van cholera en meerdere orkanen. Verder was in Haïti na de aardbeving een ongekend groot aantal hulporganisaties actief: naast organisaties die al vóór de aardbeving in het land werkten, kwamen talloze organisaties na de ramp naar Haïti toe om hulp te bieden. Door de instabiele politieke situatie was de Haïtiaanse overheid onvoldoende in staat de hulpverlening goed te coördineren. Het grote aantal organisaties en het gebrek aan coördinatie maakten het lastig de hulpactiviteiten van alle organisaties goed op elkaar af te stemmen.

Overheden en (internationale) hulporganisaties hebben veel geleerd van de hulpoperatie in Haïti. Deze kennis is toegepast bij latere grootschalige hulpoperaties, zoals na supertyfoon Haiyan in de Filipijnen (2013) en in Nepal na de zware aardbevingen daar (april 2015).

De hulpverlening met Giro555-geld is eind 2014 afgerond. Al het geld voor Haïti was toen besteed. Deze eindrapportage bevat een inhoudelijk verslag over de hulp die in het laatste jaar is geboden en een financieel verslag over de totale bestedingen in de afgelopen vijf jaar.

Ook nu de Giro555-gelden zijn besteed gaat het werk door: diverse hulporganisaties blijven in Haïti actief; lokale organisaties, bewonerscomités, medewerkers van scholen, ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties en overheden zullen zich blijven inzetten voor verdere ontwikkeling in Haïti en bovendien alles op alles zetten om persoonlijk letsel en materiële schade bij toekomstige rampen zo goed mogelijk te voorkomen.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.