Nationaal Rampenfonds opent rekeningnummer voor Limburg

Limburg kampt met enorme wateroverlast en het kabinet heeft op 15 juli j.l. het overstroomde gebied tot rampgebied verklaard. Het heeft daarbij aangegeven dat bij de hulpverlening een belangrijke rol is weggelegd voor de rijksoverheid. Daarnaast opent het Nationaal Rampenfonds bankrekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777 voor wie een donatie wil doen.

Giro555, als samenwerkingsverband van elf hulporganisaties die zich op noodhulp in ontwikkelingslanden, gaat niet open: deze organisaties starten gezamenlijk een Nationale Actie bij uitzonderlijk grote, internationale, rampen waarbij veel slachtoffers en schade zijn en waarbij de lokale bevolking de ramp zelf niet aan kan. Wel is een van de organisaties achter Giro555, het Rode Kruis, hard aan het werk om de mensen in Limburg te helpen bij evacuaties, tijdelijk onderdak en met psychosociale hulp. Op dit moment inventariseert het Rode Kruis samen met andere partijen wat de schade is en welke hulp mensen nodig hebben. Wil je meer weten over deze hulp, volg het Rode Kruis dan via social media of via rodekruis.nl.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.