Marjolijn van Oordt en Arie Koornneef nieuwe bestuursleden Giro555

Marjolijn van Oordt en Arie Koornneef treden aan als nieuwe leden van het Giro555-bestuur. Marjolijn van Oordt is op 16 juni jl. toegetreden tot het bestuur, Arie Koornneef treedt per 1 oktober aan als penningmeester.

Marjolijn van Oordt is verantwoordelijk voor de portefeuille Media en communicatie, die zij overneemt van Louise van Deth. Van Deth nam per 16 juni het voorzitterschap over van Otto van der Harst, die het bestuur heeft verlaten in verband met het verstrijken van zijn zittingstermijn. 

Marjolijn van Oordt is sinds 2020 directeur Corporate Communications & External Engagement bij VodafoneZiggo. Zij is onder meer verantwoordelijk voor mediarelaties, externe corporate communicatie en stakeholder engagement. Daarvoor werkte zij als Managing Director en als Executive Consultant bij Capita, waar ze verantwoordelijk was voor het reputatie-, risico- en crisismanagement. Van Oordt bekleedt meerdere nevenfuncties, onder meer als gastspreker bij de Speakers Academy Rotterdam en als bestuurslid van het Nederlands Helsinki Committee. 

Van Oordt: “Het is voor mij een eer om als bestuurslid eraan bij te dragen dat de wereld een gelijkwaardiger en inclusievere plek wordt. Als onafhankelijk bestuurslid hoop ik mijn expertise op het gebied van stakeholder engagement in te zetten binnen Giro555, en in relatie tot externe partijen. Ook hoop ik mijn expertise op het gebied van communicatie in te zetten om de impact van campagnes te maximaliseren.”

Arie Koornneef, die per 1 oktober aantreedt als penningmeester, is sinds 2018 directievoorzitter van de ASN Bank en werkte daarvoor vijftien jaar in diverse functies bij de Volksbank en haar rechtsvoorgangers, onder meer als directeur Marketingstrategie & Innovaties. Koornneef begon zijn carrière in de fondsenwervende sector, onder meer als hoofd Fondsenwerving bij Simavi. Hij bekleedt diverse nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de Stichting Diacones Francine van der Meer (fonds) en als lid van de Raad van Partners van MVO Nederland. 

Koornneef: “Toen ik werkzaam was in de sector van ontwikkelingssamenwerking, heb ik met eigen ogen gezien hoe Giro555 het verschil kan maken. Dat heeft me nooit losgelaten. Als penningmeester zal ik onder andere toezien op de begroting en de bestedingen, maar ik hoop daarnaast met mijn (bestuurlijke) achtergrond binnen fondsenwerving en communicatie, ontwikkelingssamenwerking en duurzaam bankieren een goede sparringpartner te zijn binnen het bestuur en met het kleine, enthousiaste team van Giro555.”

Arie Koornneef volgt Michael Jongeneel op als penningmeester, die het Giro555-bestuur zo’n zes maanden voor het verstrijken van zijn termijn verlaat in verband met het aanvaarden van een bestuursfunctie bij een andere (internationale) NGO. Een officiële aankondiging van deze aanstelling volgt nog. Verder zal Michael Jongeneel, nu werkzaam als partner bij Bain & Company, per 1 september aantreden als CEO van FMO. Vanuit Giro555 feliciteren we hem van harte met deze nieuwe functie. 

Marjolijn van Oordt en Arie Koornneef zijn twee van de drie externe bestuurders die in het bestuur zitting hebben naast de elf directeuren van de deelnemende organisaties.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.