Nederland
helpt
Nepal

Meer dan 200.000 Nepalezen kregen hulp met geld Giro555

Tot nu toe kregen meer dan 200.000 mensen in Nepal hulp dankzij de giften aan Giro555 voor de Nationale Actie “Nederland helpt Nepal”. Het meeste geld ging naar onderdak, de aanleg van drinkwatervoorzieningen en de bouw van toiletten. In totaal is ruim 25 miljoen euro gedoneerd, waarmee hulporganisaties noodhulp hebben verleend en 2 jaar hulpverlening kunnen garanderen.

Met geld van Giro555 zijn 155.000 mensen geholpen met materialen voor noodonderdak. Daarnaast deelden hulpverleners 21.030 hygiëne pakketten uit met bijvoorbeeld zeep, tandpasta en waterzuiveringstabletten, en ontvingen 41.699 mensen voedselpakketten. 145 tijdelijke leslokalen werden neergezet. Dat blijkt uit de eerste tussenrapportage van Giro555 (PDF, 3.1MB), die vandaag wordt gepubliceerd.

Van noodhulp naar wederopbouw
Naast levensreddende hulp is in de eerste fase ook hulp geboden met het oog op de langere termijn. Zo zijn zaden en landbouwwerktuigen gedistribueerd, zodat mensen steeds minder afhankelijk worden van voedselhulp. Daarnaast zijn boeren die hun inkomsten verloren omgeschoold tot timmerman of bouwvakker. Op die manier kunnen zij bijdagen aan de wederopbouw en in hun eigen inkomen voorzien.“Nepal krabbelt langzaam op. Het accent in de hulpverlening verschuift steeds meer van noodhulp naar wederopbouw, zoals de bouw van permanente woningen, ziekenhuizen en scholen die sterk genoeg zijn om nieuw natuurgeweld te doorstaan”, aldus Gijs de Vries, actievoorzitter van Giro555.

Op deze kaart is te zien in welke districten hulp wordt verleend en door welke organisaties.


Uitdagingen
Alle hulporganisaties noemen het regenseizoen de grootste uitdaging in hun werk. Het slechte weer veroorzaakte modderstromen en landverschuivingen, waardoor wegen onbegaanbaar werden en dorpen onbereikbaar. Hulpverleners moeten plannen dagelijks aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Indien nodig zetten zij helikopters in, maar vaker worden hulpgoederen te voet gebracht met dragers. Overheidsprocedures worden door hulporganisaties als een belemmerende en soms ook vertragende factor in de hulpverlening ervaren. Hulpverleners maken zich zorgen over de vele kwetsbare groepen in Nepal, zoals dalits, vrouwen en mensen met een beperking. Zij worden vaak gediscrimineerd en worden bijvoorbeeld niet op lijsten van hulpbehoevenden gezet. Hulporganisaties zijn extra alert op de hulpverlening aan deze mensen.

Over de actie
De actie “Nederland helpt Nepal” is 31 augustus afgesloten met een eindstand van € 25.074.780. Hulporganisaties hebben gemiddeld de eerste maanden ruim eenvijfde van het beschikbare hulpgeld ingezet voor noodhulp in Nepal. Nepal werd op 25 april en 12 mei 2015 getroffen door aardbevingen. Daarbij werden 8.898 mensen gedood en raakten 22.309 mensen gewond. In total trof de ramp meer dan 8 miljoen mensen. GIRO555-SOCIALMEDIA-2

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.