Tsunami Azië

Na tsunami meer aandacht voor rampenbestrijding

De verwoestende en dodelijke tsunami toont hoe belangrijk het is te zorgen dat de risico’s op rampen verminderen. En om te zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen in het geval een ramp zich voordoet. Daarom helpen hulporganisaties bewoners in kwetsbare gebieden, zoals langs de zee, zich beter te beschermen.

“Studies tonen aan dat elke dollar die we vooraf investeren in de weerbaarheid van lokale gemeenschappen, het tienvoudige of meer aan kosten voor noodhulp en wederopbouw kan besparen,” zegt Jagan Chapagain, directeur van het Rode Kruis in Azië.

In 2013 raakten 22 miljoen mensen ontheemd door rampen, drie keer meer dan door oorlogen. De voorspelling is dat de wereldwijde kosten veroorzaakt door natuurrampen in 2030 maar liefst 421 miljard USD bedragen. Dat is een toename van 300 % ten opzichte van 2013. In 2005, kort na de tsunami, tekenden 168 regeringen een tienjarenplan gericht op vermindering van de risico’s op rampen. In maart 2015 zal hier een vervolg op worden gemaakt tijdens de wereldconferentie over dit onderwerp in Sendai, Japan.

Hulporganisaties achter Giro555 steunen na de tsunami meer projecten die erop gericht zijn mensen voor te bereiden op rampen en de schade en gevolgen van een ramp zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft het Rode Kruis in Indonesië duizenden mangrovebomen geplaatst om de golven te breken en mensen te beschermen tegen de zee.

Foto: Cordaid
Dorpsbewoners oefenen een evacuatie.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.