Nederland
helpt
Nepal

Nepal 6 maanden na de aardbeving: hulp opschalen vóór de winter

Op 25 april werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving en verschillende nabevingen. Meer dan 2,8 miljoen mensen werden getroffen. Hulpverleners doen wat ze kunnen om mensen te helpen aan eten, tentzeil en andere bouwmaterialen. De aankomende winter, met temperaturen van ver onder nul, legt extra tijdsdruk op de hulpverlening. 

Sneeuw zal veel door de aardbevingen getroffen gebieden onbereikbaar maken. Volgens de Verenigde Naties lopen meer dan 80.000 mensen in afgelegen bergdorpen in Nepal gevaar als ze niet op tijd hulp krijgen voor de winter. Ook moet er hulp komen voor de 59.000 mensen die nog in opvangkampen verblijven die niet zijn ingericht voor extreem lage temperaturen.

Hulpverleners zetten alles op alles om mensen te bereiken en te zorgen dat mensen zich kunnen beschermen tegen winterse temperaturen, bijvoorbeeld met dekens, kachels, voedselvoorraden en verstevigde daken. Maar politieke onrust en de daardoor ontstane tekorten aan brandstof belemmeren de planningen en de toegang.

“Nepal heeft nog een lange weg te gaan na de verwoestingen van zes maanden geleden. Nu met het einde van het regenseizoen, is het cruciaal dat de meest kwetsbare mensen toegang hebben tot wat ze nodig hebben om de winter door te komen”, zegt Lex Kassenberg, landendirecteur van CARE in Nepal, die pakketten uitdeelt met dekens en warme kleding in de afgelegen berggebieden.

“Als het gaat om de eerste noodhulp aan families, is er goede vooruitgang geboekt. Maar dat is geen structurele oplossing. Scholen moeten worden herbouwd, mensen moeten weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en gezinnen hebben aardbevingsbestendige huizen nodig en bescherming tegen de winter”, zegt Mattias Bryneson, directeur van Plan Internationaal in Nepal. Plan zorgt dat 16.000 families in hooggelegen gebieden extra hulpgoederen krijgen om zich te beschermen tegen de extreme kou. Ook is Plan bezig om tijdelijke lesruimtes te isoleren, zodat de kinderen in de winter les kunnen blijven volgen.

Weersvoorspellingen januari

Weersvoorspellingen januari – Bron: Reliefweb


Voorbeelden van werk van hulporganisaties tot nu toe in Nepal, mede met geld van Giro555:

CARE
CARE biedt levensreddende hulp in  vier van de zwaarst getroffen gebieden van Nepal: CARE heeft tot op heden meer dan 130.000 mensen in Gorkha , Sindhupalchowk, Dhading en Lamjung geholpen met o.a. onderdak, water, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en hygiëne. Daarbij is speciale aandacht voor de vaak ondergeschikte positie van vrouwen.

ICCO en kerk in Actie
Zorgde voor watersystemen, waterfilters, bouw van latrines voor gemeenschappen en scholen. Daarnaast: uitdelen van kits aan moeders (muskietennet, matrassen, handdoeken, baby-kleren en zeep) en aanvullende voeding voor kinderen onder 5 jaar. Werkt onder andere aan voorlichting over hygiëne en traint metselaars en timmerlui over het bouwen van huizen die aardbevingsbestendig zijn.

Liliane Fonds
In 17 gemeenschappen in de districten Ghorka en Rasuwa zijn 1.000 mensen met een beperking bezocht. Honderd gezinnen waarvan een familielid een handicap heeft kregen noodhulp, zoals medische zorg, verwijzingen voor aanvullende medische zorg en hulpgoederen zoals tijdelijk onderdak, solar-lampen en tentzeilen. Ook zijn kleine kredietinstellingen aangespoord om te zorgen dat mensen met een handicap een lening kunnen krijgen. Daarnaast zijn de vergunningen verstrekt voor de bouw van aangepaste centra en scholen voor kinderen met een handicap.

Oxfam Novib
Heeft 22.000 gezinnen geholpen met cash-for-work, waarbij mensen betaald zijn voor het opruimen van puin en andere werkzaamheden. Verspreidde 47.000 hygiënekits onder de meest kwetsbare en moeilijk te bereiken gemeenschappen. Heeft in 7 districten 7.000 noodlatrines geïnstalleerd. Deelt golfplaten uit voor onderdak en geeft training aan timmerlieden, metselaars (en specifiek vrouwen) om tijdelijk onderdak te bouwen. Zo kunnen zij een inkomen genereren en tegelijkertijd veiligere huizen bouwen door verbeterde kennis en bouwtechnieken.

Plan Nederland
Heeft de afgelopen 6 maanden 282 tijdelijke lesruimtes gebouwd voor 18.353 kinderen. Heeft aan 44.000 kinderen psychosociale steun gegeven via 73 kindvriendelijke opvang ruimtes en mobiele teams. In totaal hebben 46.190 families materialen voor tijdelijk onderdak ontvangen, kregen 40.026 gezinnen veilig drinkwater en 32.652 gezinnen voedselpakketten. Plan is bezig om de tijdelijke lesruimtes voor kinderen te verbouwen tot stevigere constructies, die kunnen blijven staan totdat de scholen zijn herbouwd.

Save the Children
Zorgt voor medische zorg: medewerkers van mobiele klinieken hebben 1.700 huishoudens bereikt in de afgelegen gemeenschappen van Marbu en Suri, 9 gezondheidscentra hebben pakketten ontvangen met daarin medische materialen voor 800 inwoners en heeft 5 medische pakketten uitgedeeld om infecties te voorkomen. Ander belangrijk doel is preventie van overdraagbare ziektes, bijvoorbeeld door het opleiden van 140 vrouwelijke gezondheidswerkers om psychosociale begeleiding te kunnen verlenen en overdraagbare ziektes te herkennen. Werkt momenteel vooral aan geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning volwassenen en kinderen geholpen.

World Vision
Heeft 479 tenten uitgedeeld aan gezondheidswerkers en kwetsbare inwoners. Heeft 242 stretchers uitgedeeld aan gezondheidsklinieken, om gewonden te kunnen vervoeren.  Meer dan 124 vrouwelijke gezondheidswerkers zijn getraind voor werk in afgelegen getroffen gebieden. Zij geven de lokale bevolking informatie over water en sanitatie, traumaverwerking en het waarborgen van goede voeding voor hun kinderen. Heeft 325 hygiënepakketten voor baby’s en 400 bevallingspakketten uitgedeeld. En werkt aan de reconstructie van gezondheidsklinieken.

Meer over de resultaten van hulpverlening tot nu toe zijn te zien in de infographic en de laatste tussenrapportage.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.