Samen in actie
voor Oekraïne

De hulp

Met jouw gift bieden de hulporganisaties achter Giro555 samen met lokale hulpverleners volop noodhulp, zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden. Hieronder lees je meer over hoe we helpen. Wil je op de hoogte blijven over de hulpverlening? Geef je dan hier op voor de hulp-update.

Tot en met 31 augustus 2022 is 62,6 miljoen euro besteed aan hulp. Het grootste deel van deze 62,6 miljoen euro ging naar hulp om mensen te ondersteunen in hun levensonderhoud (43%). Daarnaast is veel geïnvesteerd in voedselhulp (18%) en het bieden van onderdak (12%)*. Van het tot nu toe besteedde geld ging 74% naar hulpprojecten in Oekraïne, 13% naar opvang van vluchtelingen in Polen en de rest naar de overige landen waar de samenwerkende hulporganisaties Oekraïners ondersteunen. Van het tot nu toe besteedde geld ging 74% naar hulpprojecten in Oekraïne, 13% naar opvang van vluchtelingen in Polen en de rest naar de overige landen waar de samenwerkende hulporganisaties Oekraïners ondersteunen. Met de resterende actieopbrengst blijven de hulporganisaties achter Giro555 nog tot eind februari 2025 hulp bieden.

Interactieve kaart met voorbeelden van hulp:

Op de interactieve kaart vind je voorbeelden van hulp die met Giro555-geld wordt geboden per land en per type hulp, door op de iconen te klikken.

Lees hier verder voor een overzicht van de hulp die de organisaties achter Giro555 bieden.

Hulp in Oekraïne
De hulporganisaties achter Giro555 zijn direct na het uitbreken van het conflict gestart met het bieden van hulp en hebben deze de afgelopen maanden enorm opgeschaald. In Oekraïne bieden organisaties hulp aan ontheemden en, voor zover toegang mogelijk, aan mensen die achter zijn gebleven in conflictgebieden, en aan inwoners en teruggekeerde ontheemden in bevrijde gebieden. Die hulp bestaat naast hele praktische (nood)hulp als onderdak, voedsel, medische zorg ook uit psychosociale hulp. Verder helpen de hulporganisaties ontheemden met contant geld, om zelf te kopen wat ze nodig hebben.

Bekijk de minidocu, waarin een aantal Oekraïners vertelt wat de hulp voor hen betekent en hoe zij zelf betrokken zijn bij de hulpverlening.

Eetzaal van een opvanglocatie in Lviv (Cordaid)

Distributie van medicijnen aan ziekenhuizen en zorginstellingen [Care]

Voorbereiden op de winter
Helaas is duidelijk dat Oekraïne in een langdurige crisis zit, en dat de humanitaire crisis onverminderd doorgaat. Terwijl sommige gezinnen terugkeren naar hun huizen, blijven anderen vluchten omdat het conflict verschuift, het geweld toeneemt en voorraden van voedsel, gas en water opraken. Daarnaast maakt de bevolking zich op voor de naderende winter. Vooral de families die in beschadigde huizen wonen, maken zich grote zorgen of ze wel warm kunnen blijven. Door de kou wordt bovendien een nieuwe golf van vluchtelingen verwacht, vooral vanuit het oosten en vanuit de zwaar verwoeste steden, waar mensen geen toegang hebben tot gas of elektriciteit, of in beschadigde huizen wonen. De hulporganisaties gaan daarom volop door met het verlenen van hulp, waaronder het bieden van winteropvang, helpen bij het herstel van huizen, zorgen voor prefab-woningen voor mensen wiens huis volledig is verwoest, en verstrekken slaapzakken, dekens en brandstof.

Herstel van huizen, bijvoorbeeld van daken en ramen [Cordaid]

Uitdelen van dekens [Rode Kruis]

Hulp in de buurlanden
Ook in de buurlanden blijven de organisaties hulp bieden. Zij bieden eerste opvang aan mensen die net over de grens zijn gekomen, waaronder onderdak, financiële steun zodat vluchtelingen in hun onderhoud kunnen voorzien en psychosociale hulp en bescherming, bijvoorbeeld tegen mensenhandel en uitbuiting. Ook geven zij voorlichting, bijvoorbeeld over veilige reisroutes, mogelijkheden voor onderdak, vervolgprocedures na aankomst in een land of juridische bijstand.

Een hulpverleenster van Terre des Hommes laat zien uit hoe vluchtelingen die net over de grens zijn aangekomen, in Polen worden opgevangen.

Daarnaast zetten zij meer lange-termijnactiviteiten op waarbij het leren van de taal, integratie in de gemeenschap, juridische bijstand en de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, werk en sociale diensten centraal staan. Daarbij is er ook speciale aandacht voor de gastbevolking, bijvoorbeeld in opvanglanden als Roemenië en Moldavië. Door de stijgende prijzen wordt het voor hen steeds moeilijker Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarom ondersteunen hulporganisaties hen daarbij, bv met geldelijke bijdragen. 

Juridische bijstand, onder meer aan alleenstaande vrouwen op de vlucht [Plan International]

Taallessen [UNICEF]

Op de hoogte blijven van de hulp?
Geef je op voor de updates over de hulp. Je ontvangt dan een enkele keer per jaar een e-mail waarin we je bijpraten over de hulpverlening aan mensen uit Oekraïne. Ook via onze social media kanalen en deze website blijven we over de besteding van de actieopbrengst en de resultaten van de hulp informeren.

Geef nu!
Jouw gift zorgt ervoor dat meer mensen uit Oekraïne geholpen kunnen worden. Help mee.

Geef nu button

* Daarnaast is 6% besteed aan projectmanagement, 5% aan bescherming (waaronder psychosociale zorg), 4% aan gezondheidszorg, 3% aan water & sanitaire voorzieningen, 2% aan onderwijs, 1 % aan rampenmanagement en 6% aan coordinatie en organisatie van de hulp vanuit Nederland door de 18 hulporganisaties.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.