Help slachtoffers Filipijnen

Oesterkweek helpt Filipijnse vissers na tyfoon Haiyan

Vissers die door tyfoon Haiyan getroffen zijn, worden getraind om oesters te kweken. 

ICCO en Kerk in Actie, hulporganisaties achter Giro555, zijn samen met CARET, een lokale coöperatie voor agrarische hervorming, een oesterkwekerij gestart om Filipijnse vissers te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. In de Carigara Bay in Leyte is één hectare voor dit doel beschikbaar gesteld aan deze vissers.

De oesterkwekers verzamelen de vrij rondzwemmende larven van deze oesters en kweken ze voor hun vlees en schelpen. Ook het kweken van parels wordt geïntroduceerd om het inkomen van de getroffen vissers te vergroten. De jonge oesters worden vastgebonden aan lijnen van touw of bamboe om daar verder te groeien. Oesters die in deze gecultiveerde gebieden groeien, kunnen na anderhalf jaar geoogst worden, als ze 17 cm lang zijn.

Zo’n 225 mensen, voornamelijk vissers en hun families, profiteren van dit project.


Eén van hen is Luisito, een visser uit het dorp Carigara in Leyte. De tyfoon die zijn dorp in november 2013 trof, heeft zijn leven en dat van zijn familie ingrijpend veranderd. Ze zijn weliswaar blij dat ze het natuurgeweld overleefd hebben, maar ze waren wel hun bron van inkomsten kwijtgeraakt.

Als visser heeft Luisito geleerd om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Carigara Bay hem biedt. Hij viste niet alleen met zijn boot en zijn vissersnetten, maar hij fokte ook met 70 inktvissen, voordat de cycloon kwam. In de morgen van 8 november vernietigde de cycloon met een kracht van 350 kilometer per uur alles waarmee hij zijn familie onderhield. Zijn gemotoriseerde vissersboot was vernield. Al zijn broedplaatsen voor inktvissen waren verdwenen. Ook zijn huis raakte zwaar beschadigd door de verwoestende stormwinden.

Luisito’s familie ging zo snel mogelijk aan de slag om hun huishouden te herstellen. Met steun van de overheid kon hij zijn boot herstellen. Hij leende geld om zijn huis te repareren. Maar zijn leven was sindsdien niet meer zo goed als daarvoor toen hij zijn inktvissen nog had.

Toen Luisito en de leden van zijn visserscoöperatie hoorden van de plannen van CARET zag hij licht aan het eind van de tunnel. Zij vroegen CARET niet om boten en netten voor individuele vissers, maar om een oesterproject, dat beheerd zou worden door hun coöperatie. Veel leden waren al van boten en netten voorzien en men wilde daar niet alleen afhankelijk van zijn. De vissers wilden graag een variatie aan inkomstenbronnen, zoals Luisito voorheen ook gewend was. Omdat er veel oesters zijn in de Carigara Bay, werd dit plan onderzocht. Het Bureau voor Visserij en Andere Waterinkomsten (BFAR) vond het een goed idee. In de Visayas regio waar Leyte zich bevindt, zijn ook opkopers van oesterschelpen.

luisito

Foto: Luisito spreekt de coöperatieleden toe.

Begin dit jaar schafte CARET de benodigde materialen aan met hulp van ICCO en Kerk in Actie. Luisito werd door zijn coöperatie aangewezen als leider van het project. Afgelopen voorjaar werden de eerste oesterlijnen geïnstalleerd in een deel van de Carigara Bay. Een kleine maand later begonnen de eerste oesters al te groeien aan de lijnen, terwijl andere vissers nog moesten starten.

Door deze ontwikkelingen ziet Luisito weer meer toekomst voor zijn familie. Hij verwacht dat hij binnenkort  zoveel oesters kan oogsten, dat zijn gezinsinkomen behoorlijk zal stijgen. Daarmee kan hij dan het onderwijs van zijn jongste kind betalen. Hij droomt al weer van een klein bedrijfje.

Hij is ook blij dat het project de visserscoöperatie versterkt. Die had financieel zwaar te lijden, doordat de leden hun leningen niet meer konden terugbetalen na de cycloon. Luisito ziet nu ook weer toekomst voor zijn gemeenschap.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.