Overstroming Pakistan

Onafhankelijk onderzoek: “Hulp Pakistan was adequaat en effectief”

De hulp die door SHO-deelnemers is verleend met de opbrengst van de SHO-actie ‘Help slachtoffers overstromingen Pakistan’ is adequaat en effectief uitgevoerd. Dat concluderen twee onafhankelijke onderzoekers in een rapport dat eind 2012 uitkwam.

Zij concluderen dat de hulp terecht is gekomen bij de mensen die het hardst zijn getroffen en dat de overgang van noodhulp naar wederopbouw soepel verliep. Het rapport vermeldt dat activiteiten op het gebied van drinkwater, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en huisvesting ook op langere termijn een positief effect hadden. Verder zijn lokale gemeenschappen steeds betrokken bij de hulpverlening, waardoor de hulp duurzaam was en lokale gemeenschappen zijn versterkt, aldus de onderzoekers.

Op 12 augustus 2010 startten de Samenwerkende Hulporganisaties* een nationale actie na zware overstromingen in Pakistan. De actieopbrengst van 27,5 miljoen euro werd binnen een jaar tijd besteed aan onder meer onderdak, medische zorg, voedsel, drinkwater en onderwijs. In 2011 en 2012 hebben alle SHO-deelnemers de hulpactiviteiten die zij met de actieopbrengst uitvoerden, geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties voerden twee onafhankelijke onderzoekers, Verona Groverman en Joke Hartmans, op verzoek van de SHO in 2012 een meta-evaluatie uit waarin zij de inzichten en leerpunten uit de afzonderlijke evaluaties bundelden.

Als een van de leerpunten noemen de onderzoekers dat niet alle kwetsbare groepen altijd de hulp kregen die paste bij hun specifieke behoeften, in het bijzonder etnische minderheden of bepaalde religieuze groeperingen. De onderzoekers adviseren de deelnemers daarom bij toekomstige hulpacties specifiekere data over deze groepen te verzamelen. Gemarginaliseerde groepen als vrouwen en kinderen en – in mindere mate – gehandicapten werden juist wel goed bereikt. Een ander leerpunt is dat capaciteitsversterking van lokale overheidsinstellingen te weinig aandacht heeft gekregen.

De uitkomsten van de meta-evaluatie worden door de SHO-deelnemers gebruikt om de hulpverlening bij nieuwe rampen verder te verbeteren. Het rapport is op 17 december 2012 overhandigd aan het Ministerie van Buitenlandse zaken. Het volledige rapport is hier te downloaden.

*De SHO-deelnemers aan de Pakistan-actie waren: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tear, UNICEF Nederland en World Vision.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.