Otto van der Harst nieuwe voorzitter Giro555

Vrijdag 22 maart is Otto van der Harst benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Giro555. Hij volgt Joyce Sylvester op, die de afgelopen vier jaar de voorzittersrol vervulde. Het bestuur is dankbaar voor de inzet waarmee

Joyce Sylvester de rol de afgelopen vier vervulde en de bijdrage die zij leverde aan het verder professionaliseren van de samenwerking en besluitvorming van de samenwerkende hulporganisaties.

Met oog op continuïteit in de samenwerking en ervaring heeft het bestuur gekozen voor opvolging door zittend extern bestuurder Otto van der Harst. Otto van der Harst vervulde de afgelopen vier jaar de rol van communicatie expert binnen het bestuur. Hij is afkomstig uit de reclame en is momenteel Directeur van Stichting Reclame Code en onder andere toezichthouder bij Internationaal Theater Amsterdam.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: