Een Giro555-actie in 10 stappen

1. Ergens op de wereld vindt een ramp plaats. Hulpverleners beginnen dadelijk met het redden van levens.

2. Het bestuur van de samenwerkende hulporganisaties komt samen en kondigt een Nationale Actie af als:
a. De ramp een grote omvang heeft met veel slachtoffers
b. Er veel media aandacht is voor de ramp
c. Nederlanders bereid zijn om geld te geven
d. Hulporganisaties voldoende mogelijkheid hebben om adequate hulp te verlenen
(Dit zijn de 4 vaste criteria waaraan moet zijn voldaan om een Nationale Actie af te kondigen.)

3. Het stand-by actieteam van Giro555 wordt ingeseind en gaat aan de slag.

4. Het actieteam overlegt met de Nederlandse Publieke Omroep en commerciële zenders over het uitzenden van spots op radio en televisie en de mogelijkheid van een Nationale Actie op televisie.

5. Met advertenties, spots en via social media wordt heel Nederland opgeroepen om in actie te komen en geld over te maken naar Giro555.

6. Alle giften komen terecht op 1 rekeningnummer. Daarvan wordt een zo klein mogelijk deel gebruikt om de actiekosten te betalen, zoals de actiewebsite en de actiefoto. De kosten kunnen laag blijven dankzij de inzet van eigen medewerkers van de samenwerkende hulporganisaties, de inzet van vrijwilligers en dankzij aanbiedingen van Nederlandse bedrijven.

7. Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld overgemaakt aan de samenwerkende hulporganisaties die dit inzetten om de hulp aan de slachtoffers te bekostigen. Bij elke ramp wordt bekeken of het gezien de aard van de ramp nodig is om extra criteria vast te stellen voor de besteding van het geld, bijvoorbeeld ten aanzien van de regio’s waar de hulp wordt verleend, of over de soort hulp waar geld naartoe moet gaan. Ook legt het bestuur vast binnen welke termijn het geld besteed moet zijn (doorgaans 2 jaar).

8. Een Nationale Actie duurt gemiddeld 3 maanden. Daarna stopt Giro555 met vragen om giften, wordt het actieteam opgeheven en maken de samenwerkende hulporganisaties bekend hoeveel geld Nederlanders in totaal hebben gestort aan Giro555.

9. Giro555 rapporteert op vaste momenten over het werk dat hulporganisaties doen met geld van mensen in Nederland.

10. Dankzij de giften van mensen in Nederland kunnen overlevenden van rampen weer werken aan een toekomst. Samen redden we meer levens!

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.