Hoe legt Giro555 verantwoording af?

Alle deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de noodhulp die ze verlenen met het geld dat ze hebben ontvangen. Giro555 verzamelt deze rapportages en publiceert het als totaalrapportage op de website. Deze rapportages laten zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen.

De organisaties achter Giro555 voldoen aan strenge eisen. Alle organisaties hebben het CBF-keurmerk. Ook hebben alle organisaties de leidende gedragscodes voor humanitaire hulp en goed bestuur ondertekend.

Jaarrekeningen van de SHO en de bestedingen van de deelnemers worden door een extern accountant gecontroleerd.

Daarnaast volgen externe onafhankelijke partijen het werk van Giro555-deelnemers. Zij rapporteren met regelmaat over hun bevindingen. Voorbeelden hiervan zijn een rapport van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2011 naar de geboden noodhulp van de SHO-deelnemers op Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de Giro555-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening.

Ook de Algemene Rekenkamer (ARK) keek van 2010 tot en met 2014 mee met de werkzaamheden van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en haar deelnemers in Haiti. In haar eindrapport schrijft zij dat de SHO rapportage is opgesteld volgens de regels en dat de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd is ten opzichte van eerdere Giro555-acties.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie