Hoe wordt een actieopbrengst verdeeld?

Verdeelsleutel

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdelen het geld volgens een verdeelsleutel. Die is gebaseerd op de hoeveelheid fondsen die de organisatie zelf ontvangt van mensen in Nederland (40%) en de geldelijke bijdrage aan geleverde noodhulp en hulp bij wederopbouw wereldwijd (60%). De genoemde bedragen blijken uit de jaarrekening van de deelnemers voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekeningen zijn te vinden op ieders eigen website. Als het niet rechtstreeks uit de jaarrekening blijkt, moeten de organisaties een apart formulier aanleveren wat ook voor akkoord is getekend door de accountant van de desbetreffende hulporganisatie. Deze verdeelsleutel wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de cijfers van de afgelopen drie jaar.

De huidige verdeelsleutel is: CARE Nederland 4,56%, Cordaid 12,09%, ICCO & Kerk in Actie 7,30%, Oxfam Novib 16,71%, Plan International Nederland 5,60%, Nederlandse Rode Kruis 18,77%, Stichting Vluchteling 8,90%, Terre des Hommes 2,63%, UNICEF Nederland 12,87%, Save the Children 6,50%, World Vision 4,07%.

Na aftrek van de actiekosten en een reservering voor Giro555-bureaukosten wordt het geld verdeeld over de deelnemende organisaties. De penningmeester van Giro555 zorgt dat het geld volgens de verdeelsleutel wordt overgemaakt aan de deelnemende organisaties, die dit direct inzetten voor hulpverlening ter plaatse.

Instaptoets

De hulporganisaties die voor een actie aanspraak willen maken op hun deel van het geld moeten een instaptoets uitvoeren. Die laat zien of zij voldoende ervaring, netwerk, kennis en capaciteit hebben in het rampgebied om hulp snel ter plaatse te krijgen. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar aantallen hulpverleners, sectoren waarin ze werkzaam zijn en kennis en capaciteit hebben en het hoogste jaarbudget van de afgelopen vijf jaar. Een organisatie die nog niet werkzaam is in een rampland, zal de instaptoets niet halen en mag in het desbetreffende land geen geld besteden.

De instaptoets wordt beoordeeld door een roulerende adviesgroep bestaande uit drie noodhulpcoordinatoren van drie verschillende deelnemers. De inhoudelijk medewerker van het Giro555-bureau bewaakt het gehele proces. Een noodhulpcoördinator bekijkt nooit de instaptoets van zijn/haar eigen organisatie en elke instaptoets wordt steeds door twee coördinatoren beoordeeld. Een externe consultant evalueert achteraf of organisaties de bestedingscriteria zijn nagekomen en de feiten in de instaptoets hebben waargemaakt.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie