Hoe wordt een actieopbrengst verdeeld?

Verdeelsleutel

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdelen het geld volgens een verdeelsleutel. Die is gebaseerd op de hoeveelheid fondsen die de organisatie zelf ontvangt van mensen in Nederland (40%) en de geldelijke bijdrage aan geleverde noodhulp en hulp bij wederopbouw wereldwijd (60%). De genoemde bedragen blijken uit de jaarrekening van de deelnemers voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekeningen zijn te vinden op ieders eigen website. Als het niet rechtstreeks uit de jaarrekening blijkt, moeten de organisaties een apart formulier aanleveren wat ook voor akkoord is getekend door de accountant van de desbetreffende hulporganisatie. Deze verdeelsleutel wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de cijfers van de afgelopen drie jaar.

De huidige verdeelsleutel is: CARE Nederland 4,49 %, Cordaid 13,89 %,  Kerk in Actie 5,55 %, Oxfam Novib 14,27 %, Plan International Nederland 5,28 %, Nederlandse Rode Kruis 22,81 %, Stichting Vluchteling 7,93 %, Terre des Hommes 2,49 %, UNICEF Nederland 12,01 %, Save the Children 6,72 %, World Vision 4,56 %.

Na aftrek van de actiekosten en een reservering voor Giro555-bureaukosten wordt het geld verdeeld over de deelnemende organisaties. De penningmeester van Giro555 zorgt dat het geld volgens de verdeelsleutel wordt overgemaakt aan de deelnemende organisaties, die dit direct inzetten voor hulpverlening ter plaatse.

Deelname aan de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties

Alle organisaties die toegelaten willen worden tot de SHO moeten voldoen aan de deelname-criteria, waaronder het in bezit zijn van een CBF keurmerk en ISO-certificering. Alle criteria zijn terug te lezen in artikel 3 in het organisatiereglement. Het bestuur laat iedere vier jaar een toets uitvoeren om te beoordelen of alle deelnemers nog voldoen aan de criteria genoemd in dit reglement. Op basis van deze toets besluit het bestuur over de continuering van het deelnemerschap van elke organisatie op zich.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.