Wat gebeurt er met jouw gift?

In actietijd vraagt Giro555 om jouw steun. Jouw gift aan Giro555 wordt ingezet voor hulp aan slachtoffers van de ramp waarvoor je hebt gegeven.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 spreken bij iedere ramp met elkaar af binnen welke termijn het hulpgeld volledig moet zijn besteed. Op vaste momenten rapporteert Giro555 gedetailleerd over het werk dat hulporganisaties doen dankzij jouw gift.

Verdeling
Het geld komt binnen op één bankrekeningnummer. Vandaaruit wordt het verdeeld onder de hulporganisaties die deelnemen aan de actie. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdelen het geld volgens een verdeelsleutel, gebaseerd op de hoeveelheid steun die zij ontvangen van mensen in Nederland en op de hoogte van de bijdrage aan de internationale hulpverlening.

Kosten
Actiekosten: Actiekosten zijn de kosten die Giro555 maakt om actie te voeren in Nederland. Bijvoorbeeld voor het aankopen van een foto voor de advertentie, het maken van een actie website en het vervaardigen van publieksrapportages over wat met het geld gebeurt. Deze kosten kunnen laag blijven, omdat bedrijven hun diensten gratis of tegen lage prijzen aanbieden. Bovendien zijn de salariskosten minimaal, omdat organisaties hun eigen mensen inzetten en veel vrijwilligers meehelpen.

Apparaatskosten: Apparaatskosten, ofwel ´bedrijfskosten´, zijn de kosten die hulporganisaties in Nederland maken voor het uitvoeren van hun werk. Hieronder vallen het beoordelen, coördineren, controleren en verantwoorden van de hulpprogramma’s. Bijvoorbeeld voor het maken van rapportages, de communicatie met het rampgebied, zorgen voor de jaarrekening.
De samenwerkende hulporganisaties gebruiken maximaal 7% van hun aandeel uit de opbrengst aan apparaatskosten.

Wat gebeurt er als je geld overmaakt aan Giro555 wanneer er geen Nationale Actie is?
Giften die binnenkomen op de rekening van Giro555 buiten actietijd blijven daar staan en worden gebruikt bij de eerstvolgende Nationale Actie.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.