Welke kosten maakt Giro555?

Giro555 ontkomt er niet aan een aantal kosten te maken. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de kosten die Giro555 maakt. Gemiddeld gaat maximaal tien procent van een actieopbrengst naar actie-, bureau- en apparaatskosten.

Actiekosten
Dit zijn de kosten die het actieteam maakt om de publieksactie voor Giro555 neer te zetten, bijvoorbeeld voor vormgeving, affiches en de website. De actiekosten zijn relatief laag, omdat bedrijven, leveranciers en omroepen belangeloos of tegen lage kosten meewerken met nationale acties. Verder zijn de loonkosten minimaal, omdat de deelnemende organisaties hun eigen personeel leveren. Daarnaast werken we veel met vrijwilligers. Giro555 werkt zo min mogelijk met externe krachten. Ook maakt Giro555 zogenaamde bureaukosten voor de verantwoording van de bestedingen, zoals het schrijven van rapportages, het up to date houden van de website, communicatie, administratie en externe controles.

Apparaatskosten
Na aftrek van de actie- en bureaukosten wordt de opbrengst verdeeld over de deelnemers. Volgens de vaste afspraken mogen deelnemers van Giro555 maximaal 7 procent van het gedoneerde geld besteden aan bedrijfskosten die zij maken voor het uitvoeren van hun werk. Dit worden apparaatskosten genoemd. Denk aan het beoordelen, coördineren, controleren en verantwoorden van de hulpprogramma’s.

Besteedbaar bedrag aan noodhulp ter plaatse: dit omvat alle zaken die nodig zijn om noodhulp ter plaatse mogelijk te maken. Dus naast hulpgoederen, de distributie van hulpgoederen of het verlenen van directe hulp, omvat dit ook de transport-, opslag-, personeel- en kantoorkosten in het rampgebied. Hoeveel die kosten precies zijn, verschilt per organisatie en per project. Kosten voor een moeilijk te bereiken gebied zullen hoger zijn dan makkelijk, dichtbij gelegen projecten. De deelnemende organisaties maken deze kosten inzichtelijk in de publieksrapportages die ze geregeld uitbrengen. Over het algemeen gebeurt dit 3, 6 en 12 maanden na de start van de noodhulpacties.

Personeelskosten
Het bestuur van Giro555 bestaat uit de directeuren van de hulporganisaties, en heeft dus geen aparte, eigen directeur. Het actievoorzitterschap rouleert en is onbezoldigd. De drie onafhankelijke bestuurders (voorzitter, penningmeester en media-/communicatie expert) werken onbezoldigd en krijgen hooguit gemaakte kosten vergoed. Giro555 heeft het hele jaar door vier parttime medewerkers die worden betaald uit de contributie van de deelnemers van Giro555 en deels uit de actie-opbrengsten.

Tijdens een nationale actie wordt er zoveel mogelijk een beroep gedaan op de medewerkers van de deelnemende hulporganisaties en vrijwilligers. Er wordt zo min mogelijk gebruikt gemaakt van betaalde externe krachten.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie