Het Giro555-Bureau

Giro555 heeft buiten actietijd drie vaste parttime-medewerkers. Zij vormen het Giro555-Bureau en zorgen namens de 11 samenwerkende hulporganisaties voor de verantwoording aan het Nederlands publiek over de besteding van Giro555-geld. Zij zorgen daarnaast voor de voorbereidingen en evaluaties van acties, monitoren actuele ontwikkelingen rond (potentiële) rampen, beantwoorden publieks- en persvragen, ondersteunen het bestuur bij onder meer het opstellen van de begroting, budgetbewaking en financiële verslaglegging. Ook faciliteert het Bureau kennisdeling tussen de deelnemende hulporganisaties, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten met specialisten in noodhulp, persvoorlichting of online communicaties van deze organisaties.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: