Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) bestaat uit de directeuren van de 11 samenwerkende hulporganisaties en 3 onafhankelijke leden. Buiten actietijd komen zij enkele keren per jaar samen om lopende zaken te bespreken. In actietijd overleggen zij frequenter. Zij besluiten bijvoorbeeld of er een Nationale Actie komt, hoe de opbrengsten op het gezamenlijke rekeningnummer verdeeld worden en keuren rapportages goed. Hun bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Organisatorische afspraken zijn vastgelegd in het organisatiereglement, in het actiereglement zijn de afspraken met betrekking tot een Nationale Actie vastgelegd

De bestuursleden: 
Otto van der Harst – voorzitter
Michael Jongeneel – penningmeester
Louise van Deth – Portefeuille communicatie

Reintje van Haeringen – directeur CARE Nederland
Kees Zevenbergen – directeur Cordaid
Rommie Nauta – directeur ICCO / Kerk in Actie
Marieke van Schaik – directeur Nederlandse Rode Kruis
Michiel Servaes – directeur Oxfam Novib
Monique van ‘t Hek – directeur Plan Nederland.
Pim Kraan – directeur Save the Children
Tineke Ceelen – directeur Stichting Vluchteling
Carel Kok – directeur Terre des Hommes
Suzanne Laszlo – directeur UNICEF Nederland
Ronnie Hahne – hoofd programma’s World Vision

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: