Aardbeving Haïti

Oxfam Novib: Landbouw moet prioriteit krijgen wederopbouw Haïti

Om de wederopbouw in Haïti te laten slagen, is een radicale omslag nodig, zegt Oxfam Novib in een nieuw rapport. Er moet veel meer aandacht gaan naar landbouwinvesteringen. Internationale donoren moeten genereus bijdragen aan het 772 miljoen dollar kostende landbouw-plan van de Haïtiaanse regering en er moet een einde komen aan oneerlijke handelspraktijken, zoals het dumpen van zwaar gesubsidieerde rijst en barrières tegen de Haïtiaanse export.

Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib:“Kortgeleden was ik in Haïti en zag daar de enorme destructie. Niet alleen de hoofdstad en het omliggende gebied zijn door de aardbeving getroffen. De verwoestende gevolgen zijn ook op het platteland, waar de meerderheid van de Haïtianen woont, overal zichtbaar. In een land waar vóór de aardbeving al 6 op de 10 mensen honger leden, is de voedselproductie ernstig verstoord. Meer dan 1 miljoen mensen wonen nog steeds in honderden tentenkampen en de wederopbouw verloopt moeizaam. Goede landbouw moet een impuls geven aan deze wederopbouw ”

Landbouw verwaarloosd
“Decennia lang hebben de Haïtiaanse regering en internationale donoren de landbouw verwaarloosd, ondanks het belang daarvan voor de bevolking. Momenteel ondermijnen VS-subsidies op rijst en voedselhulp Haïtiaanse boeren, terwijl de VS tegelijkertijd investeren in landbouwontwikkeling in Haïti. De internationale gemeenschap moet dit tegenstrijdige handels- en hulpbeleid afschaffen en de groei van de zwakke plattelandseconomie van Haïti steunen,” aldus Karimi.

Cruciaal belang
Het Oxfam-rapport, Planting Now, Agricultural Challenges and Opportunities for Haiti’s Reconstruction, stelt dat een sterke, duurzame landbouw-ontwikkeling van cruciaal belang zijn voor het succes van de wederopbouw in Haïti. Bijna 90 procent van de plattelandsbewoners leefde voor de aardbeving van minder dan 2 dollar per dag. Meer dan 2 miljoen Haïtianen hebben door de beving hun huis verloren, waaronder 600,000 mensen die daarna naar het platteland zijn getrokken, waardoor nog meer druk komt te staan op voedsel- en brandstofvoorraden. De enorme hoeveelheid internationale voedselhulp na de aardbeving drukte de prijzen en verbeterde de toegang tot voedsel, waardoor de mensen die voedselhulp ontvingen werden geholpen, maar de inkomsten van boeren zijn juist afhankelijk van voedselverkopen.

Oxfam Novib roept de internationale gemeenschap voor beleid te kiezen dat de economische ontwikkeling in Haïti bevordert. Bijvoorbeeld, afschaffing in de VS van importtarieven en quota voor Haïtiaanse exporten, vooral van kleding. Dit zou het land helpen zich uit de armoede te werken. Oxfam Novib wil ook op dat Haïti wordt uitgezonderd van het zogenaamde Bumpers amendement, dat directe hulp aan de ontwikkeling van gewassen als rijst verbiedt die mondiaal mogelijk met VS-exporten zouden kunnen concurreren.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.