Help slachtoffers Filipijnen

Veelgestelde vragen

Wat is er gebeurd?

Op 8 november 2013 ging supertyfoon Haiyan met windsnelheden van over de 300 kilometer per uur aan land in de provincie Guiuan in de Filippijnen. De storm trok daarna over de eilanden Leyte, Cebu en Panay. De tyfoon ging gepaard met hevige regenval en stormvloedgolven – soms van wel 6 meter hoog – en duurde in totaal zo’n vier uur.

Wat is er binnengekomen op giro 555?

Er is ruim 36 miljoen euro opgehaald. Giften die na 28 februari 2014 op de rekening binnen kwamen en komen, worden gereserveerd voor een volgende actie.

Wat wordt er met het binnengehaalde geld gedaan?

De SHO richtte zich in eerste instantie op noodhulp. Er werden en worden zoveel mogelijk materialen in de Filipijnen zelf gekocht, zoals voedsel en jerrycans voor vers drinkwater. De hulpverlening is na de eerste maanden meer en meer over gegaan naar wederopbouw, waarbij huizen en basisvoorzieningen worden gereconstrueerd en er aandacht is voor zaken als inkomensvoorziening (zoals landbouwzaden, vissersboten en gereedschappen) en risicovermindering bij rampen.

Wat is de verdeelsleutel van de deelnemende 9 organisaties?

Giro555 heeft 11 deelnemers, maar Stichting Vluchteling doet niet mee aan deze hulpactie, omdat dit niet binnen hun mandaat valt en Plan Nederland is pas sinds 2015 lid. Daarom zijn er aan de actie ‘Help de slachtoffers Filipijnen’ 9 deelnemende organisaties. Hieronder het overzicht per deelnemer.

Organisatie, %

CARE Nederland, 6.87

Cordaid Mensen in Nood, 17.85

ICCO & Kerk in Actie, 9.85

Oxfam Novib, 15.57

Nederlandse Rode Kruis, 19.17

Stichting Vluchteling, 5.15

Terre des Hommes, 2.25

UNICEF Nederland, 15.99

Save the Children, 5.49

World Vision, 1.81

 

Is Giro555 nog geopend voor de Filipijnen?

De actieperiode voor de Filipijnen liep tot dinsdag 28 januari 2014, vanaf die datum riep de SHO niet meer actief op tot het geven van giften voor de slachtoffers in de Filipijnen. Overigens blijft het rekeningnummer altijd open. Giften die tot en met 28 februari 2014 binnen kwamen, kwamen nog ten goede van de Filipijnen actie. Geld dat gestort wordt buiten een actieperiode, wordt bewaard voor de eerstvolgende actie, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven bij overschrijving.

Zijn jullie niet bang dat het geld verkeerd terecht komt?

De SHO doet er alles aan om er voor te zorgen dat het geld ten goede komt aan de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Alle hulporganisaties werken met professionals die expert zijn op het gebied van noodhulp (lokale en internationale staf) en met wie we vaak al jarenlang goed samenwerken.

Welke organisaties doen mee aan deze actie?

Giro555 is een initiatief van de samenwerkende hulporganisaties; een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers van de betreffende ramp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Plan Nederland werd pas in 2015 lid van de samenwerkende hulporganisaties en Stichting Vluchteling is niet werkzaam in het gebied en neemt daarom geen deel aan deze actie. Beide organisaties zijn uiteraard nog steeds deelnemer van de samenwerkende hulporganisaties.

Zijn er buiten de vaste hulporganisaties achter Giro555 ook gastdeelnemers bij deze actie betrokken?

De Samenwerkende Hulporganisaties is een coalitie van elf gerenommeerde organisaties. Met de hulp van de internationale netwerken waar de deelnemers achter Giro555 mee samenwerken bereiken zij ieder een brede doelgroep, verspreid over grote delen van de wereld, gespecialiseerd in verschillende aspecten van noodhulp en wederopbouw.

Als Nederlandse organisaties een belangrijke toevoeging bieden aan de hulpverlening tijdens een ramp van de elf deelnemende organisaties, kunnen zij in aanmerking komen voor gastdeelnemerschap.

Een bestuursbesluit om gastdeelnemers toe te laten wordt niet licht genomen. Het betekent immers een extra belasting op de interne coördinatie en op de vastgelegde processen van noodhulpverlening, campagne voeren en rapportage van noodhulp en resultaten. Het toestaan van gastdeelnemerschap nadat de  inzameling via Giro555 al is gestart, kan namelijk verwarring oproepen bij het Nederlands publiek over het beeld van de deelnemers in de SHO.

Voor de actie `Help slachtoffers ramp Filipijnen´ werden geen gastdeelnemers toegelaten.

Hoe kun je een ramp van dit kaliber coördineren?

Coördinatie vindt normaliter op twee manieren plaats. Ten eerste via het cluster systeem van de Verenigde Naties. Daar wordt per cluster (thema of sector, zoals Onderdak of Water en Sanitatie) gecoördineerd tussen de verschillende hulporganisaties). Ten tweede zijn de meeste SHO leden lid van een internationale familie, zoals Oxfam (Oxfam Novib) of Caritas (Cordaid). Binnen deze families wordt ook goed gecoördineerd.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.