Overstroming Suriname

De hulp

De opbrengst van de actie ‘Samen voor Suriname’ van 2,3 miljoen euro is besteed aan noodhulp en wederopbouw. Met het geld dat in 2006 is ingezameld is directe hulp verleend als voedselpakketten en water en sanitaire voorzieningen. Daarnaast is steun gegeven aan de opbouw van onderwijs en aan economische activiteiten. Meer over de hulpverlening, die plaatsvond van 7 mei 2006 tot 31 december 2008, is te lezen in de eindrapportage.

Om de krachten te bundelen, werd samengewerkt met het Surinaamse Binnenlandoverleg. Suriname was niet eerder geconfronteerd met een ramp van deze omvang. Extra ondersteuning was daarom nodig. Direct na de ramp zijn noodhulppakketten en hygiënekits verstrekt. Er is veel met de slachtoffers gesproken om hen prioriteiten te laten aangeven en te betrekken bij het ontwikkelen van een herstelplan voor het getroffen gebied.

Noodhulp
De getroffen families zijn voorzien van voedsel-pakketten en drinkwater. Daarnaast zijn plastic zeilen en hygiënekits uitgedeeld. In totaal zijn aan ruim 28.000 mensen noodhulppakketten uitgereikt. Zo’n pakket bevatte rijst, water, spijsolie, zout, kaarsen, lucifers, zeep, thee, suiker, blikjes met sardientjes, bruine bonen en een goede plastic zak. Eén pakket bevatte voldoende eten voor één week voor vijf personen. Veel pakketten moesten met vliegtuigjes en bootjes worden vervoerd vanwege de infrastructuur in het binnenland die autoverkeer niet mogelijk maakte.

Foto's

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.