Droogte Hoorn van Afrika

De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 hebben met de actieopbrengst een jaar lang hulp verleend in Somalië, Ethiopië en Kenia.  In de eerste helft van dat jaar lag de nadruk vooral op het verstrekken van voedsel, water en tijdelijk onderdak. Daarna richtten hulpactiviteiten zich meer op de langere termijn, zoals het herstel van bestaansmiddelen, en voorlichting over hoe mensen zich weerbaarder kunnen maken tegen toekomstige droogtes of andere rampen. Concrete activiteiten waren onder meer: uitdelen van voedsel en water, verbeteren en nieuw aanleggen van waterbronnen, aanleg van sanitaire voorzieningen, inkomenssteun in ruil voor werk en ondersteuning bij het telen van gewassen en houden van vee. In de eindrapportage leest u in detail welke hulp is verleend.

De politieke en conflictueuze situatie in delen van Somalië bemoeilijkte de hulpverlening. Met name
de zwaarst getroffen gebieden waren moeilijk toegankelijk voor hulpverleners door de restricties die
werden opgelegd door met name Al Shabaab en door het gebrek aan veiligheid. Ook in en rond de
vluchtelingenkampen in Dadaab, in Kenia, beïnvloedde het gebrek aan veiligheid de hulpverlening.
Andere uitdagingen voor de hulporganisaties waren de overstromingen die volgden toen de regens
(in alle drie de landen) eind 2011 uiteindelijk kwamen, en veel wegen onbegaanbaar maakten.

Toch lukte het een aantal hulporganisaties om via hun partners in onveilige gebieden hulp te verlenen. Alle mogelijke middelen werden ingezet om ervoor te zorgen dat de hulp bij de mensen in nood aankwam. De hulporganisaties achter Giro555 waren al jarenlang actief in het gebied en zetten hun eigen kwaliteitssystemen in om de hulp mogelijk te maken. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de vertragingen die hier soms uit voortkwamen, hebben de hulporganisaties achter Giro555 hun doelstelling om hulp aan de meest kwetsbaren te geven, grotendeels gehaald.

Foto's

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.