De hulp

Direct na de ramp in de zomer van 2010 zijn de hulporganisaties achter Giro555gestart met het verlenen van noodhulp. Dankzij voedselhulp, schoon drinkwater en medische zorg zijn duizenden levens gered. Door het uitdelen van zaden en vee en door het (her-)bouwen van scholen kregen mensen de kans hun leven weer op te bouwen. De hulpverlening kende wel de nodige uitdagingen. De ramp trof een uitgestrekt en deels onherbergzaam gebied. Veel infrastructuur was beschadigd of vernietigd en met name in het noorden van Pakistan was de veiligheidssituatie precair. In de wintermaanden bemoeilijkte het weer de hulpverlening. Samen met hun internationale koepel- of lokale partnerorganisaties, die het gebied en de bevolking goed kennen, hebben de hulporganisaties steeds naar de juiste oplossingen voor deze uitdagingen gezocht.

De hulporganisaties achter Giro555 hebben de actieopbrengst gebruikt om in 2010 en 2011 hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen. In de rapportages hieronder is te lezen wat er met de Giro-555 gelden is gebeurd.

Foto'sDe samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: