Tsunami Azië

De hulp

Niet eerder zo’n grote hulpoperatie
De gulle Nederlandse bevolking zorgde er met ontelbare acties voor dat de samenwerkende hulporganisaties een recordbedrag van € 203.336.868 op Giro555 inzamelden. Dit bedrag werd aangevuld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken met een bijdrage van € 5 miljoen. Het binnengekomen geld op Giro555 werd verdeeld over achttien Nederlandse hulporganisaties om de slachtoffers van de tsunami bij te staan.

Niet eerder zetten Nederlandse hulporganisaties zo’n grote actie op touw. De verwoestingen waren enorm en niet alles kon worden teruggebouwd op de plaats waar het vóór de tsunami stond. De hulporganisaties achter Giro555 beschikten over een netwerk van lokale partnerorganisaties ter plaatse. Deze lokale organisaties gingen onmiddellijk aan de slag. Ook hulp van buiten kwam ook snel op gang. De eerste hulpvluchten vertrokken met medisch personeel, voedsel, dekens en tenten. Door onmiddellijk te beginnen met levensreddende hulp, het verzorgen van gewonden en het verstrekken van schoon drinkwater bleven epidemieën gelukkig uit. Na een eerste periode van noodhulp begonnen de hulporganisaties aan de wederopbouw. Dat nam lange tijd in beslag. Dankzij alle projecten die zijn bekostigd met Giro555-geld konden ongeveer 3 miljoen mensen weer verder. Ze kregen een dak boven hun hoofd, eten en drinken, onderwijs en inkomen uit arbeid.

Drie jaar lang hulp in zes landen
In totaal is er drie jaar lang in zes verschillende landen hulp geboden door de acht hulporganisaties verbonden aan Giro555 en tien gastorganisaties. Bijna de helft van alle hulp is geboden in Indonesië. In dit land werd met name de provincie Atjeh zwaar getroffen. De tsunami veegde een groot deel van het door een burgeroorlog verscheurde provincie kaal: huizen, scholen, auto’s, kerken, markten en mensen. Meer dan een derde van het hulpgeld werd besteed in Sri Lanka, ruim 15% in India, 0,4% in Thailand en Birma en 0,6% in Somalië.

Hier onderaan vindt u de rapportages over de uitgaven van de Giro555 hulpgelden t.b.v. hulp aan de slachtoffers van de tsunamiramp in 2004. De eindrapportage gaat in op de verleende hulp tijdens de gehele periode van hulpverlening.

Foto's

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.