Aan ruim één miljoen mensen hulp verleend

Hulp Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ in volle gang

Zes maanden na de Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ is meer dan 64% van de ruim 35 miljoen euro besteed. De rest van het geld wordt binnen een jaar na de actie besteed aan noodhulp. Het grootste deel van het geld is gegaan naar de 20 miljoen mensen die hulp nodig hadden in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Een klein deel van de opbrengst is gebruikt voor hulp aan de buurlanden. Vandaag verschijnt het rapport met de resultaten van de hulpverlening over de eerste zes maanden en ook de uitdagingen die de hulpverlening kent.

Hulp
Begin maart kondigde Giro555 de nationale actie aan ‘Help slachtoffers hongersnood’. Meer dan één miljoen mensen zijn uit de ergste situatie gered dankzij de inspanningen van de bij Giro555 aangesloten hulporganisaties. Zo ontvingen 210.000 mensen voedselhulp in de vorm van een voedselpakket of voedselbonnen, werden 283.000 kinderen gescreend op ondervoeding en ontvingen 76.000 ondervoede kinderen bijvoeding, in de vorm van een voedzame pindapasta, om aan te sterken. Naast het uitdelen van miljoenen liters water, zorgde het bouwen of herstellen van 121 waterbronnen ervoor dat nog eens 168.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. 184.000 mensen kregen voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekten en ontvingen daarbij veelal waterzuiveringstabletten en andere hygiëne items zoals zeep. Om weer in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien kregen 72.000 mensen droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap. Om het vee, een belangrijke bestaansbron, in leven te houden, werd aan de dieren noodvoeding gegeven en werd 390.000 stuks vee ingeënt. Kwetsbare gezinnen ontvingen een geldelijke toelage of geld voor werk om eten en medicijnen te kunnen kopen.

Uitdagingen
“Ik ben ontzettend trots en dankbaar voor de vrijgevigheid van het Nederlandse publiek. Mede hierdoor is er ontzettend veel goed werk gedaan om de vele mensen in de vluchtelingenkampen en getroffen gebieden te voorzien van onder andere voedsel, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en ondersteuning van levensonderhoud, waaronder cash vouchers”, zegt Farah Karimi, actievoorzitter Giro555.

“We hebben te maken met flinke uitdagingen. Het gebied is groot en sommige regio’s zijn slecht bereikbaar, bijvoorbeeld door slechte wegen. Verder bemoeilijken geweld en conflicten de hulpverlening, net als hevige regenval en droogte, afhankelijk van het gebied. Doordat de economie is ingestort, functioneren de markten slecht en stijgen de prijzen. Verder is er een gebrek aan gekwalificeerd personeel, functionerende overheidsinstellingen slecht en raken grote groepen mensen op drift. Steeds vaker zien we dat deze staten de internationale humanitaire rechten schenden, door bijvoorbeeld het blokkeren van toegang voor hulp aan slachtoffers”. Ondanks al deze uitdagingen zetten de organisaties alles op alles om noodhulp te verlenen aan de mensen in de getroffen gebieden.

Cholera
In delen van de getroffen gebieden voltrekt zich een nieuwe ramp. Doordat de sanitaire voorzieningen extreem slecht zijn en er niet genoeg schoon drinkwater is, brak in de zomer in verschillende gebieden cholera uit. Samen met hulporganisaties uit andere landen wordt er hard gewerkt om de epidemieën onder controle te krijgen. In Jemen is de grootste cholera-epidemie gaande, die ooit is gerapporteerd. De hulporganisaties deelden hygiënekits uit en gaven hygiënevoorlichting. Ook leggen ze nieuwe waterbronnen aan en zuiveren de bestaande. De afgelopen maanden hebben de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zich hier ook voor ingezet.

Nood nog steeds hoog
De crisis is nog niet voorbij. In veel landen is de voedselschaarste nog steeds bedreigend, en sommige gebieden dreigen zelfs weer af te glijden naar een hongersnoodssituatie. Alle elf hulporganisaties achter Giro555 blijven daarom, samen met lokale partners, ook de komende tijd hulp bieden met geld van Giro555 en andere fondsen.

 

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie