Binnen 48 uur 1,5 miljoen euro gestort voor slachtoffers honger

Den Haag, 8 maart 2017 – Nederland geeft gul gehoor aan de oproep van Giro555 om geld over te maken voor slachtoffers van hongersnoden. Twee dagen na het openstellen van het nationale rekeningnummer Giro555 voor slachtoffers van hongersnood hebben Nederlanders al 1.569.539.47 euro overgemaakt. “Het is echt hartverwarmend dat zoveel mensen in Nederland onmiddellijk in actie zijn gekomen, gul geven en de urgentie van deze rampen inzien”, zegt Farah Karimi, voorzitter van de Nationale Actie.

De hoogte van de tussenstand op dit moment is relatief hoog, in vergelijking met acties voor andere zich langzaam ontwikkelende rampen, zoals ebola (2014) of de slachtoffers van het conflict in Syrië (2013). Daar werden de eerste dagen lagere opbrengsten gemeten. De opbrengsten tot nu toe zijn te vergelijken met acute rampen, zoals aardbevingen en overstromingen. Rampen die vaak dagenlang volop in het nieuws zijn, en dus bij alle Nederlanders veel meer bekend zijn.

De samenwerkende hulporganisaties lanceerden afgelopen maandag een nationale actie, vanwege de ongekende grootte van de crises. In totaal lijden 20 miljoen mensen in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hongerdood.

“Natuurlijk moeten we de oorzaken van deze rampen bestrijden: klimaatverandering, conflicten en diepe armoede. Daarvoor is massale internationale actie nodig. Maar op dit moment staan deze regio’s in brand. We moeten nu eerst de brand blussen. De hulpverlening moet nu direct kunnen worden uitgebreid om mensenlevens te redden”, aldus de actievoorzitter.

De tussenstand van vandaag is een mooi begin, vindt Karimi. “Honger is onacceptabel. Mensen in Nederland zijn solidair als anderen in nood verkeren. Ze laten hun hart spreken. Graag willen wij alle mensen die al hebben bijgedragen van harte bedanken. Maar er is heel veel geld nodig. Daarom blijven wij de komende weken iedereen oproepen: kom in actie en geef voor Giro555.”

Einde

Noot voor de redactie.

Contact persvoorlichting Giro555: Eva Barneveld, persvoorlichter Giro555: 06 10812100, of Ruud Huurman, 06 5117 5316.

Verschillende woordvoerders zijn beschikbaar: Actievoorzitter Farah Karimi, noodhulp coördinatoren van de hulporganisaties en hulpverleners in het veld.

De komende weken reizen directeuren en medewerkers van de organisaties naar Somalië, Nigeria en Zuid Soedan. Jolien Veldwijk van Care reist in Jemen, dat moeilijk toegankelijk is, naar de getroffen gebieden.

 

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie