Giro555 verwelkomt LilianeFonds als gastdeelnemer voor de actie “Nederland helpt Nepal”

Het Liliane  Fonds is gastdeelnemer van de Nationale Actie “Nederland helpt Nepal” van Giro555. De organisatie zet geld van Giro555 in voor hulp aan het toegenomen aantal kinderen en volwassenen met een handicap in het rampgebied.

Als gevolg van de aardbevingen van 25 april en 12 mei in Nepal raakten meer dan 100.000 mensen gewond, van wie een deel gehandicapt is. Deze mensen hebben extra zorg nodig. Dat geldt ook voor kinderen en volwassenen die al een fysieke of verstandelijke beperking hadden. Zij delen vaak niet in de noodhulp en de hulp bij wederopbouw, omdat zij in hun gemeenschappen nauwelijks ´meetellen´. Ook zijn veel hulpmiddelen als rolstoelen en medicijnen verloren gegaan en zijn mantelzorgers omgekomen.

Liliane Fonds ontvangt 250.368 euro van Giro555 en zet deze in voor revalidatie van dwarslaesie patiënten en de voorziening van krukken, rolstoelen en protheses. Ook worden gespecialiseerde kinderopvangplekken en aangepaste woningen gebouwd. Daarnaast krijgen mensen met een beperking vakopleidingen. Voortdurend aandachtspunt is belangenbehartiging van mensen met een handicap bij de Nepalese overheid en de internationale hulpgemeenschap.

Het Liliane Fonds werkt in Nepal nauw samen met de Leprastichting en Karuna Foundation. Via hun bestaande netwerk in Nepal konden deze 3 organisaties – allen onderdeel van de Alliance for Disability Inclusive Development (ADID) – na de ramp direct noodhulp verlenen in 9 van de 14 meest getroffen districten.

“Kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en volwassenen met een handicap, hebben recht op specifieke hulp. Als gastdeelnemer van Giro555 kunnen wij, samen met de Leprastichting en Karuna, nog meer voor hen betekenen ”, aldus directeur Kees van den Broek van het Liliane Fonds.

“Na een ramp is het belangrijk dat er extra aandacht is voor de meest kwetsbare groepen. De specifieke expertise van het Liliane Fonds en zijn partners voor hulp aan mensen met een beperking is een belangrijke toegevoegde waarde voor het werk van hulporganisaties in het rampgebied”, aldus Gijs de Vries, Nationaal Actievoorzitter van Giro555.

Voorwaarden voor gastdeelnemerschap Giro555
Om gastdeelnemer te worden van Giro555 moet het werk van een hulporganisatie een toevoeging zijn aan de hulpverlening van de vaste Giro555-deelnemers in het rampgebied. Ook moet het werk voldoen aan de internationale standaarden en gedragscodes die verzekeren dat de slachtoffers kwalitatief goede hulp krijgen. Verder moeten alle organisaties die geld ontvangen van Giro555 optimale inzage geven in hoe ze het geld besteden. Zo moet de jaarrekening voldoen aan de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen, en moet de organisatie het CBF-keurmerk en een inzichtelijk monitoring- en evaluatiebeleid hebben.

Op 27 april begon Giro555 de Nationale Actie “Nederland helpt Nepal”, waarvoor tot op heden 24,5 miljoen euro werd ingezameld. Dit zijn de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Meer informatie:
Over Giro555, gastdeelnemerschap, actie “Nederland helpt Nepal”: Barbara Bosma, [email protected] of 06  – 108 121 00. Over Liliane Fonds: Chiara Beltramini, tel. 073 – 518 94 20.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie