Na ebola dreigt voedselschaarste

Dankzij giften aan Giro555 kunnen hulporganisaties hun voedselprogramma’s in de door ebola getroffen landen opschalen en over langere tijd verzekeren. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Ruim 200.000 mensen hebben tekort aan voedsel door de ebola-epidemie. Dit aantal kan de komende maanden oplopen tot bijna anderhalf miljoen mensen, volgens schatting van het World Food Program (november 2014). Ebola legt productie, transport en handel in voedsel lam.

“De meeste mensen in Sierra Leone leven van de landbouw en de handel. Nu het land tot stilstand komt, wordt het levensonderhoud van mensen vernietigd,” vertelt Alex Kiembe, teamleider van het Ebola Noodhulp team van CARE, een van de organisaties aangesloten bij Giro555. “Mensen krijgen honger en dat veroorzaakt paniek”.

Voedselschaarste
Het aantal mensen dat honger lijdt als gevolg van ebola groeit tot 750.000 in maart 2015, ook als de epidemie de komende maanden onder controle wordt gebracht. Dit volgens de meest optimistische schatting van het World Food Programme (WFP), de VN-organisatie die onderzoekt hoe het met de voedselvoorziening gesteld is in de wereld. In het worst-case scenario – als de epidemie niet ingedamd wordt – loopt het aantal mensen dat tekort heeft aan voedsel zelfs op tot 1,4 miljoen mensen.

De afgelopen maanden heeft het WFP regelmatig bij huishoudens in de drie getroffen landen onderzoek gedaan naar de vraag of mensen voldoende voedsel hadden. De 200.000 mensen hebben gebrek aan eten. Ze moeten een of meer maaltijden per dag overslaan, of ze hebben onvoldoende voedsel om complete en gezonde maaltijden op tafel te zetten. Ze eten bijvoorbeeld alleen rijst. Deze situatie is in het bijzonder schadelijk voor opgroeiende kinderen en zwangere vrouwen, vooral als deze situatie lang aanhoudt.

De ebola-epidemie heeft ingrijpende gevolgen voor de voedselvoorziening in de getroffen landen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Duizenden gezinnen hebben een kostwinnaar verloren, of zelfs beide kostwinnaars. In die situatie ontstaan al snel financiële problemen, met als meest dramatische gevolg dat er geen geld is voor eten. Kinderen waarvan beide ouders zijn overleden lopen de grootste risico’s. Zij zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van langdurig voedseltekort.
Maar ebola bedreigt ook de voedselvoorziening van wie niet zelf getroffen is door de dodelijke infectieziekte. De directe oorzaak is dat transport en verkoop van voedsel voor een groot deel stil is komen te liggen. Door de schaarste zijn de voedselprijzen gestegen, waardoor vooral mensen met een laag inkomen niet voldoende voedsel kunnen kopen. Op termijn zijn de gevolgen van ebola nog groter: veel boeren kunnen niet zaaien en planten, waardoor er over enkele maanden geen oogst zal zijn.

In totaal zijn er overigens nog veel meer mensen die honger lijden in Sierra Leone, Guinee en Liberia. Ook voor de ebola-epidemie uitbrak al. Maar het aantal van 200.000, dat de komende maanden zal groeien, wordt direct veroorzaakt door de ebola-epidemie.

“Ebola is als een geheime oorlog die niet alleen inwoners van Sierra Leone heeft gedood, maar ook ons levensonderhoud en veiligheidssituatie aantast,” vertelt Musu Sesay. Zij verkocht de producten, die haar man produceerde op hun land. Maar doordat transport onmogelijk is geworden, is hun handel ingestort. “De ramp laat ons in een staat van anarchie en wanhoop. Ik heb geen idee wanneer deze tragedie voorbij zal zijn.”

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u bellen met Jos de Voogd woordvoerder van Giro555; [email protected] of 06 12991279.

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie