Nederlanders sterk verdeeld over aanpak vaccineren wereldwijd

De meerderheid van de Nederlanders (57%) denkt dat de wereld pas weer veilig is wanneer de gehele wereldbevolking gevaccineerd is. Tegelijkertijd lopen de meningen sterk uiteen over de volgorde en financiering van deze vaccinaties. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Giro555. Vier op de tien (40%) Nederlanders vinden dat Nederlandse kinderen/jongeren eerst gevaccineerd zouden moeten worden, terwijl een bijna even grote groep (36%) vindt dat mensen in kwetsbare landen eerst geprikt zouden moeten worden. 1 op de 4 Nederlanders zou zelfs zijn eigen vaccinatie willen uitstellen om een vaccinatie in een kwetsbaar land mogelijk te maken.

“Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de Nederlanders heel solidair is met mensen in kwetsbare landen waar men vaak nog geen zicht heeft op vaccinatie. Ondanks dat we coronamoe zijn en zelf ook door het virus getroffen zijn, is het belangrijk dat de media onder de aandacht blijven brengen dat we pas echt veilig zijn als mensen in armere landen ook gevaccineerd kunnen worden”, zegt prof. dr. Bas van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM.

Kwart Nederlanders zou eigen vaccinatie uitstellen om iemand in kwetsbaar land voor te laten
Een kwart (25%) van diegenen die zelf nog één of meerdere prikken willen hebben, is bereid om hun eigen vaccinatie uit te stellen zodat mensen in kwetsbare landen eerder gevaccineerd kunnen worden. “Natuurlijk vragen we niemand echt een keuze te maken, tussen kinderen hier of mensen in armere landen of om je eigen vaccinatie uit te stellen. Maar de mate waarin mensen verschillen van mening is typerend voor deze actie en zien we ook terug in de reacties op onze Giro555-actie om wereldwijd vaccineren mogelijk te maken. We krijgen hartverwarmende berichten van mensen die hun zorgbonus willen doneren. Tegelijkertijd zien we soms ook behoorlijk negatieve reacties op onze social media”, zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555.

Solidariteit met mensen in kwetsbare landen en een betere groepsimmuniteit wereldwijd liggen het vaakst ten grondslag aan de bereidheid tot doneren en/of het uitstellen van de eigen vaccinatie; beide worden door twee derde (67%) genoemd. De wereldeconomie (21%) en de mogelijkheid dan weer naar veilige landen te kunnen reizen (16%) spelen minder vaak een rol. Ruim de helft (54%) van de Nederlanders vindt dat ook de Nederlandse regering er (financieel) aan moet bijdragen dat mensen in kwetsbare landen sneller gevaccineerd worden.

Wereld pas weer veilig wanneer gehele wereldbevolking gevaccineerd is
Bijna zes op de tien (57%) Nederlanders denken dat we allemaal pas weer veilig zijn als iedereen ter wereld gevaccineerd is. Suzanne Laszlo beaamt dit: “De enige uitweg uit deze pandemie is om zo snel mogelijk vaccineren wereldwijd mogelijk te maken. Uitbraken zoals in India en Nepal, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika laten helaas zien dat we nog lang niet van het virus verlost zijn als we het niet overal ter wereld onder controle krijgen.” Donaties aan Giro555 worden gebruikt voor het sneller mogelijk maken van vaccinaties in kwetsbare landen, zoals gekoelde distributie van de vaccins en opleiding en beschermende kleding van zorgpersoneel.

Over het onderzoek
Het onderzoek van Giro555 is door Kien Onderzoek op 18 en 19 mei online afgenomen middels een panelonderzoek. Met 1.036 respondenten van 18 jaar en ouder is het onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie