Ploumen: “Niemand kan ebola in z’n eentje bestrijden”

De eerste reacties op de start van de Giro555-actie komen binnen. Minister Ploumen verwelkomt de nationale campagne voor de bestrijding van ebola en de gevolgen van de ziekte. “We moeten de handen ineenslaan om de mensen in Liberia, Sierra Leone en Guinee te helpen.”

De minister onderstreept dat alle hulp nodig is: “Niemand kan ebola in zijn eentje bestrijden. We moeten de handen ineenslaan om de mensen in Liberia, Sierra Leone en Guinee te helpen. Hulporganisaties, bedrijven, burgers en de Nederlandse regering; allemaal moeten we ons steentje bijdragen. Er is heel veel nodig. Niet alleen geld, ook artsen, verpleegkundigen. Nu, maar ook morgen. Allemaal moeten we helpen.”

Gijs de Vries, Rode Kruis: “Een breed pakket van maatregelen is nodig.”

Ondanks berichtgeving dat het aantal besmetting iets zou afnemen, breidt de ebola-epidemie zich nog altijd uit, onderstreept Gijs de Vries, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Vorige week waren er tienduizend besmettingen, nu al vijftienduizend, volgende week waarschijnlijk twintigduizend.” Volgens de VN zouden er in een worst-case scenario over twee maanden zelfs anderhalf miljoen slachtoffers kunnen zijn. “Dus we moeten echt met zijn allen aan de bak. Medische hulp, voorlichting, het traceren van zieken en mensen die zijn getroffen door ebola. Een breed pakket aan maatregelen is nodig, ook om te voorkomen dat ebola zich over de rest van de wereld uitbreidt. Daarom is de Giro555-actie nodig.”

Volgens BabaTarawally, journalist en schrijver, zelf afkomstig uit Sierra Leone en ambassadeur voor Care Nederland, heeft niets doen catastrofale gevolgen: “Ik maak me zorgen over het verschrikkelijke ebola-virus dat in Sierra Leone is. Ik maak me zorgen over de weeskinderen, over kinderen die niet meer naar school kunnen en over mensen die geen inkomen meer hebben door ebola. Als we niets doen wordt het nog een grotere catastrofe. Laten we alsjeblieft iets doen!”

Ook Terre des Hommes ondersteunt de actie, legt directeur Albert Jaap van Santbrink uit: “Het ebola-virus in West-Afrika veroorzaakt een grote humanitaire ramp en vele duizenden doden. Het heeft een enorme impact op de maatschappij. Samenlevingen zijn ontwricht en ook veel kinderen zijn het slachtoffer. Terre des Hommes roept op om de actie van Giro555 te steunen.”

Marinus Verweij, ICCO Kerk in Actie: “Totale ontwrichting”

Volgens Marinus Verweij, directeur van ICCO en Kerk in Actie brengt ebola de getroffen landen tot totale stilstand: “De ebola-ramp strekt zich veel verder uit dan de ziekte alleen. Ebola ontwricht de hele maatschappij. Alles komt stil te liggen. Reizen is moeilijk, handel is moeilijk, boeren kunnen hun producten niet verkopen, scholen zijn dicht, vrouwen durven niet meer naar het ziekenhuis om te bevallen. We moeten met elkaar aan de slag om ook de bredere gevolgen van deze ramp te verminderen.”

“Verder uitbreiden van de hulp is hoognodig,” bevestigt Simone Filippini, directeur Cordaid: “We hebben nu grootschalige actie nodig. De hulp van het Nederlandse publiek is daarbij broodnodig. Alleen met die steun kunnen we samen met de VN, overheden en onze partnerorganisaties ter plekke deze hulp bieden.”

Ruud van Eijle, directeur World Vision: “Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Dat is een enorm voorrecht, maar ook een enorme verantwoordelijkheid: wij kunnen mensen in nood helpen. Daarom roepen wij iedereen op om Giro555 te steunen in de strijd tegen ebola.”

 

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u bellen met Barbara Bosma, woordvoerder van Giro555:

M: 06 108 121 00

M: [email protected]

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie