Tussenstand Giro555: 3,5 miljoen

Maandag Nationale Actiedag Filippijnen

Giro555 in Beeld en Geluid Nog geen drie dagen na de start van de actie hebben Nederlanders al 3,5 miljoen euro gestort op Giro555. Dat geld zetten hulporganisaties direct in voor noodhulp voor de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen.

Ruim 11 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. Huizen zijn verwoest door de tyfoon Haiyan en de mensen zitten nu zonder medische zorg, voeding, drinkwater en onderdak.

Het lukt hulporganisaties om steeds meer slachtoffers te bereiken en hulp op gang te krijgen. Lokale partnerorganisaties zijn direct na de ramp aan de slag gegaan om hulpgoederen uit te delen. Er worden boten, helikopters en vliegtuigen ingezet om getroffen dorpen te bereiken. De deelnemers van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben bijvoorbeeld 18.000 tentzeilen uitgedeeld en matrassen en dekens aan 5.000 families, toiletten geplaatst en hygiëne kits uitgedeeld om diarree en verspreiding van ziektes te voorkomen.

De hulporganisaties melden dat het soms frustrerend moeilijk is om de slachtoffers te bereiken. Niet alleen de infrastructuur is kapot door de natuurramp, er zijn ook belemmeringen zoals gebrek aan elektriciteit en benzine. Hoewel op sommige plekken onrust ontstaat onder de getraumatiseerde slachtoffers, melden lokale hulpverleners ook dat in dorpen mensen juist voor elkaar zorgen, voedsel delen en elkaar opvangen.

“Kom maandag naar Beeld en Geluid”

Nederland toont massaal betrokkenheid bij de slachtoffers van de ramp in de Filippijnen. De SHO en publieke en commerciële radio- en televisiestations hebben maandag 18 november uitgeroepen tot Nationale Actiedag Filippijnen Giro555. Van 6 uur ‘s ochtends tot 24 uur ’s nachts zenden radio en televisie uit vanuit Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. “Wij roepen alle mensen in Nederland op: Voer actie, zamel geld in en kom het maandag brengen naar Beeld en Geluid in Hilversum”, zegt actievoorzitter Henri van Eeghen.

Van Eeghen: “Het is overweldigend om te ervaren hoeveel steun Nederlanders geven aan mensen in de Filipijnen.”

Noot voor de redactie:
Meer informatie: Jos de Voogd: 06-12991279, [email protected] of Barbara Bosma: 06 10812100, [email protected]

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie