ARK over hulpgelden 2012 voor Haiti

Rapport over de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de jaarlijkse verantwoording van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) over de Haïti-hulpgelden. Dit is het derde onderzoek door de Algemene Rekenkamer in een reekst tot en met 2016. Het rapport stelt dat de verantwoording over 2012 op een aantal belangrijke punten wederom is verbeterd. De transparantie over de besteding van de gelden is hiermee verder toegenomen.

Hier vindt u de SHO reactie op ARK concept rapport (12 november 2013).

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie