Help slachtoffers Syrië

Reactie SHO op schriftelijke Kamervragen VVD over verdeling SHO-gelden voor Syrië

De VVD heeft een aantal Kamervragen aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gesteld naar aanleiding van het Nieuwsuur item van 3 april over de verdeling van SHO-gelden voor Syrië.

Eén van de vragen van Kamerlid De Caluwé aan Minister Ploumen is of ze kennis heeft genomen van de melding in Nieuwsuur dat twee van de organisaties, die meedelen in de gelden, zich niet bezighouden met opvang van of hulp aan Syrische vluchtelingen. Te weten World Vision en CARE Nederland.

SHO heeft hierop de volgende reactie gegeven:

De opbrengst op Giro555 is bestemd voor slachtoffers van de burgeroorlog, zowel in Syrië, als in de buurlanden. Het geld dat binnenkomt op Giro555 kan worden verdeeld onder de tien deelnemende hulporganisaties binnen de Samenwerkende Hulporganisaties, die daarmee hulp verlenen aan de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. Het geld gaat naar bijvoorbeeld water, eten, medische hulp, onderdak en psychosociale hulpverlening. Na aftrek van kosten wordt de helft van de opbrengsten van Giro555 besteed aan hulp binnen
Syrië, de andere helft aan hulp aan vluchtelingen buiten Syrië.

Alle SHO-deelnemers werken rechtstreeks, via partners of met hun internationale koepels in de regio om de slachtoffers van de burgeroorlog te helpen. Elke organisatie heeft veel ervaring en verleent hulp vanuit haar eigen expertise en mandaat. Het lijstje dat gepresenteerd is in Nieuwsuur was een overzicht hoeveel Nederlandse hulpgelden er besteed zijn in Syrië en de omringende landen in 2012 en in 2013 tot het start van de actie (26 maart 2013).

Dit lijstje zou suggereren dat enkele organisaties niet actief zijn in de regio, maar het laat slechts zien dat door deze organisaties geen Nederlands geld besteed is.

De situatie in en om Syrië is momenteel snel aan het verslechteren. Ook van onze internationale partners en koepels kwam de noodkreet om meer steun. Dit is een reden dat de SHO nu in actie is gekomen. Er is juist heel hard geld nodig. Op deze site staat een overzicht van de hulpprogramma’s van de SHO-deelnemers, hun partners en koepelorganisaties in Syrië en omringende landen.

Hulpverlening van CARE aan Syrische slachtoffers
CARE vangt sinds eind 2012 Syrische vluchtelingen op in Jordanië. CARE heeft daartoe een vluchtelingencentrum geopend in Amman. Inmiddels hebben ruim 20.000 Syrische vluchtelingen hier hulpgoederen ontvangen zoals matrassen, dekens, kachels, winterkleding, voedsel en geld voor huur. CARE biedt ook hulp aan arme Jordaanse families die Syrische vluchtelingen opvangen. CARE staat op dit moment in de startblokken om ook in andere buurlanden hulp te gaan bieden. Ook CARE Nederland is bezig om een project op te starten, waarvoor de SHO-gelden ingezet kunnen worden.

Hulpverlening van Worldvision aan Syrische slachtoffers
Sinds mei 2011 zet World Vision zich in Libanon in voor de Syrische vluchtelingen. Tot nu toe zijn 65.000 mensen ondersteund in Libanon. World Vision Libanon heeft de intentie dat getal naar 150.000 mensen uit te breiden in de eerste helft van 2013. Vanuit World Vision Nederland is aan deze operatie tot aan de peildatum van het Nieuwsuur item nog niets bijgedragen. De fondsen van SHO kunnen in deze operatie ingezet worden.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.