Aardbeving Haïti

Rekenkamer opnieuw positief over verantwoording Giro555-geld Haïti

Volgens de Algemene Rekenkamer (ARK) is de verantwoording vanuit de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor Haïti opnieuw verbeterd. De ARK publiceerde vandaag een onderzoek over de SHO-rapportage 2012 `Help slachtoffers aardbeving Haïti’. “De transparantie over de besteding van de gelden is hiermee verder toegenomen”, aldus het ARK-rapport. Eind 2012 was ruim 85 miljoen euro van de totale 111 miljoen euro actie opbrengst besteed.

De SHO stelt zich ten doel het publiek zo volledig en gedetailleerd mogelijk te laten zien wat met de giften aan Giro555 gebeurt. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn blij met de erkenning van de Algemene Rekenkamer dat met de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti bijna 4 jaar geleden, belangrijke resultaten zijn geboekt. “Met het geld dat mensen in Nederland en de overheid aan de Samenwerkende Hulporganisaties hebben toevertrouwd, zijn inmiddels honderdduizenden mensen in Haïti geholpen”, aldus Farah Karimi, voorzitter van de Giro555 actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’.

De SHO blijft zich inzetten voor verbetering van de verantwoording van de besteding van Giro555-opbrengsten en volgt hierin aanbevelingen van de ARK. Zo zullen de hulporganisaties in de komende rapportage de toelichting over verschillen tussen geplande en behaalde resultaten in de hulpverlening nog verder uitbreiden. Ook nemen de deelnemers van de SHO zich voor de eigen jaarverslagen of websites te gebruiken om meer inzicht te geven in de betrokkenheid van partnerorganisaties bij de hulpverlening.

De SHO sluit zich aan bij de aanbeveling die de ARK doet aan het Ministerie van Buitenlandse zaken (BZ), die zich in internationaal verband zou kunnen inzetten voor een vergelijkbare definitie van bestedingen voor programmamanagement. Aangezien bijna alle deelnemers in de SHO onderdeel zijn van een grotere koepel stelt de SHO voor dat de ARK, het ministerie van BZ en de SHO ieder binnen de eigen invloedsfeer hiervoor pleiten.

De 6de Haïti rapportage van de SHO komt eind april 2014 uit. Geplande wederopbouwactiviteiten lopen door tot eind 2014.

Het ARK Rapport en het persbericht is te vinden op www.rekenkamer.nl. Vind hier het persbericht van de SHO over de publicatie van het ARK rapport.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.