Rijmpjes en versjes

O wacht,

Als eerste NL08

Dan voor deel twee,

INGB

Verder 7 vakjes vullen,

met alleen NULLEN,

Je stopt het geschrijf

met 5 5 5

Th. de Koning


Ezelsbruggetje 1

NL08
INGB
0000
000
555
Voor een gul gebaar
Zet dit achter elkaar
________________________________________
Ezelsbruggetje 2

Wie had dat gedacht,
het is nu NL08
Samen met INGB,
doen er 7 nullen mee
Wat zal blijven,
zijn de 3 vijven.
Antoon


Niet zo snel, wacht!
Het is nu N L 8
En doe dus mee
Met vervolgens INGB
dan nog 7 keer nul
En geef met drie keer vijf gul!


NL O, w8! zo gaat het beklijven: In Nood Geef Bank zeven nullen en drie vijven!
(klinkt als : Nederland Oh wacht… etc)
Rick Collignon


Naastenliefde
Nu lacht
incidenteel nodig
geld bijelkaar
oorlogen orkanen overstromingen ondervoeding opleidingen oogsten !
555
Jan Willem Reimelink


NL acht INGBank in staat om een bedrag met [minimaal] 7 nullen op giro 555 te ontvangen.’

Ed J. Kok


1. Nu lacht, nu lacht iedereen na geven bijdrage (aan) 7×0 555

2. Nederland, Nul Achting: Booooooosss!

Iren Nauta


NL08 INGB 0000000555

Negen (N) Letters (L) Of (0) 8 (8) irritante (I) Nullen (N), Goed (G) Bestuderen (B), 0000000555 uit ons hoofd leren!
Rick Gerritsen


NederLand 08 IsNietGoedBedacht
7×0 = flauwekul
maar ik blijf voor 3×5
Joke Jansen,


Nood Lijden Niet Als Ik Nu Geld Boek 7×0 3×5
Henk Wijchen


Gemakkelijker is om een soort telefoonnummer ervan te maken..
“NL 0800, 5 keer 0, 555.”
OF:

“NL 0800, vijf keer nul, 555, bij de ING-Bank”
Sabrina Hermans


NL08INGB0000000555
Stort nu op:
Nood & Lijden: met minimale achtING Bestrijden, 7 maal 0 en 3 maal vijven!

Matthijs Versteeg


Nederlanders Wacht!
Er is iets veranderd met giro 555 vannacht.
Het nieuwe rekeningnummer voor uw gulle giften begint met de letters NL van Nederland,
gevolgd door een NUL en een ACHT !

De letters ING zijn ook niet moeilijk om te onthouden,
gevolgd door de B van Bank, daar moet je op vertrouwen !

De zeven NULLEN zijn het moeilijkste van dit bedrijf,
en we eindigen met de drie bekende cijfers : vijf vijf vijf.

Herman Haasnoot


Dingen zijn soms beter te onthouden als ze in de vorm vaneen versje of liedje worden gezet.

Op de melodie van ‘ altijd is Kortjakje ziek ‘ bijvoorbeeld. Als je het een paar keer zingt, blijft het al hangen…:

N L 0 8 I N G
B zeven nullen en drie vijven, goed idee!
Toos Verdam


“Nederland Leeft (mee): 0 w8ten,
In Nood Geven Bij
7 nuls 555”

Frank Stout


Thea Messemaker


NaastenLiefde nu (l)acht ; Iedereen Nu Geven Betekent ; ‘0 x zeven’ 555.
Nelleke Halling


NL08INGB0000000555
Na Leugens NUL achtING Beseffen nullen (555)
Enige uitleg is B “seven” nullen …. B 7 nullen
Jin Hoeksema


NederLand O w8
In NoodGevallen
Bijdrage 555
Bijdrage is een woord met B en 7 letters.voor elke letter een 0.
Maaike Korver


NL onthoudt de Nederlander wel
08ING komt dan tegen je verwachting,
maar na een B en zeven nullen
hoef je alleen nog het bekende 555 in te vullen!
Sanne van der Mark


Nederland, NuLacht ook de ING, met minimaal 7 miljoen donateurs aan giro 555.
Akin Akinovic


NL Nederland Leeft mee
08 NUL wACHTen
IN In Nood
GB Gegeven Bijdrage
0000000 7×0
555 555
Theo Lassauw


IBAN: Ik Betaal Anders Nu
Stef Knibbeler


1). NederLand Nu Lacht, In Nood Geven Brengt Geluk voor 555.

2). NederLand Nu Lacht, Iedere Noodzakelijke Gift Brengt Geluk voor 555.

3). NederLanders, NA Iedere Nood : Geef een Beetje Geluk voor 555.
Richard Blotkamp


Nederland acht het serieus als mensen zich in gevaar bevinden. Daarom: 7×0 555
NL 08 IN G B 0000000 555

Nikos Papadopoulos


GEVEN en NEMEN

NEEM nu de tijd om het
nieuwe Giro555 op te
slaan in je adresboek,
GEEF straks wanneer
het nodig is.

G van Leyden


We wonen in NL en geven steun zonder min acht ing.
NL 0 8 ING
Blij zijn wij als de inkomsten met 7 nullen worden geschreven.
B 0000000

Dus doe nu uw donatie aan 555.
555

Dennis Kooij


De ‘Rap doneren Rap’ door Ali NG B.
Giro 555 is een béétje geschrokken
Het nummer is veranderd,
dus hoe moet je nu dokken?

Het IBAN-númmer is te lang
Hoe moet je dit onthouwen
SHO is nu bang, zo loopt het uit de klauwen!

Maar het is niet zo moeilijk,
als je het kunt rappen
Dus doe mij nu maar na
Zo kan je het behappen

NL 08, (dat is geen flauwekul)
I-N-G-B en Zeven maal de nul
Heeft weinig om ’t lijf: Drie keer 555 !!!

NL 08, (dat is geen flauwekul)
I-N-G-B en Zeven maal de nul
Heeft weinig om ’t lijf! Drie keer 555

Rick Collignon


Neder Land 08 Is Nu Goed Besteed zeven keer 0 drie keer 5 Dus voor INGB de eerste letters pakken van Is Nu Goed Besteed.
Annelies van Hout


Nederland (nl) nu lacht (08) ing bank (ingb) en dan 7×0 555
Theo van Oers


Rick Collignon

Rick Collignon

 

 


Nederland, geeft acht! In Nood Gul Bijschrijven op 7 nullen en 3 vijven!

Rik vd Broeke en Toos Smits 


Nood Lijdend 08 In Nood Gevallen Betalen aan 7 maal nul 3 maal 5

of Nood Lijdend 0 nm 8 In Nood Gevallen Betalen aan ….

John van Lieshout


De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.