Help slachtoffers Filipijnen

Rode Kruis luidt noodklok na verschijnen IPCC klimaatrapport

Ernstige humanitaire gevolgen als maatregelen uitblijven

Het risico op rampen is de afgelopen decennia sterk toegenomen en zal zonder maatregelen uitgroeien tot onbeheersbare proporties. Deze conclusie trekt het Rode Kruis uit het zojuist in Japan gepubliceerde wetenschappelijke rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). ‘We moeten nu investeren in maatregelen om het risico van extreem weer te beperken’, zegt Maarten van Aalst, medeauteur van het IPCC rapport en directeur van het Rode Kruis klimaatcentrum. ‘Als we niets doen zal het steeds moeilijker worden om rampen te beheersen. We maken ons grote zorgen over de humanitaire gevolgen, ’ aldus van Aalst.

Op dit moment loopt het Rode Kruis in de hulpverlening al tegen de grenzen aan van haar kunnen. ‘Een goed voorbeeld hiervan was de verwoestende orkaan afgelopen jaar op de Filipijnen’, aldus van Aalst. Een enorme stormvloed veroorzaakte, mede door de zeespiegelstijging, naar schatting 94% van de slachtoffers. Tegelijkertijd weten we ook dat een effectiever waarschuwingssysteem daar heel veel levens had kunnen redden. Zulke systemen worden des te belangrijker in een veranderend klimaat. Want we kunnen de gevolgen flink beperken door ons aan te passen aan die veranderingen, bijvoorbeeld door ons beter voor te bereiden op extreem weer.

Wereldwijd lopen honderden miljoenen mensen het risico getroffen te worden door een ramp. Kleine boeren in Afrika merken dat regenval steeds grilliger wordt, met als gevolg mislukte oogsten. Ook daar moeten we de risico’s eerder aanpakken en niet wachten tot we met onze voedseldistributie mensen van de hongerdood moeten redden. Kustgebieden en kleine eilanden lopen nu al meer risico op overstromingen, zoals in de Filippijnen. Als we nu geen maatregelen nemen, zouden in 2100, volgens het IPCC honderden miljoenen mensen uit laaggelegen gebieden moeten verhuizen. Ook dichtbij huis in Europa en zelfs in Nederland zijn de gevolgen van de klimaatverandering duidelijk merkbaar. Hittegolven werden veel zieken en ouderen de afgelopen jaren fataal. In Nederland zorgt het nationaal hitteplan er nu voor dat mensen tijdig gewaarschuwd worden en krijgt men advies over wat te doen.

Het rapport laat ook zien dat we onze CO2 uitstoot snel moeten verminderen, om te voorkomen dat de risico’s echt uit de hand gaan lopen in de tweede helft van deze eeuw. Het Rode Kruis roept daarom iedereen op om hier een steentje aan bij te dragen. Individuen, gemeenschappen , overheden, humanitaire organisaties , ngo’s, het bedrijfsleven, allemaal kunnen en moeten ze maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het Rode Kruis zet zich al jaren in om de mensen in de kwetsbare gebieden te helpen zich voor te bereiden op rampen. Internationaal door bijvoorbeeld waarschuwingssystemen aan te leggen, huizen te verstevigen, evacuaties te faciliteren en droogte bestendige zaden uit te delen. Maar ook in Nederland komt het Rode Kruis in actie bij extreem weer, zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar toen ons land werd getroffen door een hittegolf.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.