Rohingya vluchtelingencrisis in Myanmar

Hoe de organisaties achter Giro555 hulp bieden

Sinds het oplaaien van het geweld in de deelstaat Rakhine in Myanmar eind augustus zijn inmiddels meer dan 420.000 Rohingya’s gevlucht naar Bangladesh. Het aantal loopt dagelijks met duizenden op en de situatie van de aangekomen vluchtelingen in Bangladesh is erbarmelijk. Er is een groot tekort aan onderdak, drinkwater, voedsel en medische hulp. De organisaties achter Giro555 maken zich ernstige zorgen over deze ramp. Hieronder kun je lezen wat zij op dit moment aan hulp bieden.

Foto: Rode Kruis

 

Bangladesh heeft in amper drie weken tijd zeker 420.000 Rohingya vluchtelingen, een minderheid die door de regering van Myanmar niet wordt erkend, opgevangen in geïmproviseerde vluchtelingenkampen. De bestaande kampen in het gebied zijn overvol. Nog eens duizenden vluchtelingen zitten vast in het bergachtige gebied in de noordwestelijke deelstaat Rakhine. Een groot deel van de vluchtelingen bestaat uit vrouwen en kinderen.

De enorme toestroom leidt tot grote druk op een gebied waarvan de bevolking momenteel al zwaar te kampen heeft met overstromingen. Veel van de vluchtelingen verblijven in zelfgemaakte tenten of bij Bengalese gastgemeenschappen. Bestaande basisvoorzieningen zijn overbelast en hulporganisaties kunnen de toenemende behoeften niet aan. Er is een groot gebrek aan opvang, voedsel, water en medische hulp. De hulporganisaties zijn bang voor uitbraak van ziekten door het gebrek aan hygiënische voorzieningen en de verzwakte staat waarin veel vluchtelingen zich bevinden.

Foto: Rode Kruis

 

Veel van de organisaties achter Giro555 zijn aanwezig in het gebied. Zij hebben hun hulp waar mogelijk opgeschaald of zijn aan het uitzoeken wat de behoeften in het inmiddels onoverzichtelijke gebied precies zijn. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat het gebied in Myanmar waar het geweld plaatsvindt niet toegankelijk is. Sommige hulpprojecten in die regio zijn om die reden ook opgeschort. Meerdere hulporganisaties hebben de regering van Myanmar opgeroepen om hulpverleners toe te laten in het conflictgebied. Lees hieronder welke organisaties waar actief zijn en wat zij doen:

Care

CARE is actief in Bangladesh. De organisatie is onlangs begonnen met het verstrekken van noodhulp, waaronder voedselhulp aan 3500 vluchtelingen voor de komende paar weken. CARE wil zich verder gaan richten op het verstrekken van voeding, medische zorg, water, sanitair en tentzeilen. Speciale zorg gaat naar vrouwen en meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van geweld tegen vrouwen.

ICCO/Kerk in Actie

ICCO en Kerk in Actie steunen de Lutherse Wereldfederatie die noodhulp verstrekt in Myanmar, in de westelijke provincie Rakhine. Op dit ogenblik krijgen 2500 mensen voedselpakketten, eenzelfde aantal mensen krijgt naar behoefte kleding, kookgerei en toiletartikelen, 600 kinderen krijgen schoolspullen en aan 200 mensen krijgen psychosociale hulp. Lees: artikel Kerk in Actie   Lees: artikel ICCO

Oxfam

Oxfam is actief in Bangladesh. Vluchtelingen krijgen noodhulp in de vorm van water, sanitaire voorzieningen en tentzeilen. Oxfam beoogt 200.000 mensen te gaan helpen. Uitdaging is het feit dat kampen veel te slecht zijn toegerust om de enorme stroom vluchtelingen aan te kunnen. Meer middelen zijn nodig om iedereen te kunnen helpen. Lees: artikel Oxfam

Plan

Plan Nederland werkt in Myanmar en Bangladesh. De doorlopende programma’s van Plan in Bangladesh richten zich op gezondheidszorg en onderwijs met focus op kinderen, in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen. Specifiek voor vluchtelingen uit Myanmar gaat Plan zich richten op verstrekking van water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en gezondheidsinterventies, met name voor kinderen. In Myanmar geeft Plan langlopende hulp in de vorm van onderwijs, water en sanitaire voorzieningen. Het strijdgebied waar de vluchtelingenstroom ontstaat mag Plan vooralsnog niet betreden van de overheid. Uitdaging is om hernieuwde toegang te krijgen.

Rode Kruis

Rode Kruis biedt doorlopend hulp in Bangladesh en Myanmar. Noodhulp voor vluchtelingen wordt nu geboden in de grensgebieden van beide landen waar de meeste vluchtelingen verblijven. Rode Kruis verstrekt water, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische zorg. De uitdaging is om de hulp op te schalen, met name in gebieden die nu moeilijk toegankelijk zijn. Lees artikel RK 1   Lees: artikel RK 2   Lees: artikel RK 3

Save the Children

Save the Children is actief in Bangladesh en MyanmarIn Bangladesh hebben vluchtelingen honderden tentzeilen, hygiënekits en keukenmaterialen gekregen. Op diverse veilige speelplekken kunnen kinderen spelen en helpen gespecialiseerde medewerkers hen met hun angsten en ervaringen. Save the Children vangt alleenstaande kinderen 24/7 op in twee opvangcentra en zoekt bovendien naar de ouders van de vele kinderen die hun ouders kwijt zijn geraakt. Save the Children werkte tot voor kort in zowel het noordelijke als het centrale deel van Rakhine, Myanmar. De hulp in het noorden is door het geweld opgeschort, maar hulpverleners bieden in twee opvangkampen voor ontheemden in het centrale deel nog altijd onderwijs en bescherming aan kinderen, voedselhulp en medische zorg bij ondervoeding. Lees: artikel Save the Children 1  Lees: artikel Save the Children 2

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling ondersteunt een langlopend hulpprogramma van haar partner International Rescue Committee (IRC) in Myanmar met mobiele medische teams en protectieteams. De hulpverlening vindt echter plaats in de actieve conflictzone. Vanwege de hernieuwde uitbraak van geweld eind augustus zijn alle hulpverleningsprogramma’s ter plekke tijdelijk stopgezet. Gesteund door Stichting Vluchteling is IRC ook bezig additionele hulpverlening op te zetten voor nieuwe groepen ontheemden, met nadruk op medische zorg, protectie en WASH. In Bangladesh probeert Stichting Vluchteling nu toegang te krijgen tot vluchtelingenkampen langs de grens. Uitdaging is het verkrijgen van toegang tot gebieden waar vluchtelingen verblijven, in beide landen. Lees: artikel Stichting Vluchteling

Unicef

Unicef richt zich in Bangladesh op hulpverlening aan vluchtelingen uit Myanmar. De hulp van Unicef bestaat uit het aanleggen van waterputten, het uitbreiden van waterzuiveringcapaciteit en het verstrekken van jerrycans, zeep, waspoeder, handdoeken, luiers, maandverband. Veel vluchtelingen zijn verzwakt of ziek bij aankomst. Bovendien is het gebied waar de vluchtelingen terechtkomen zeer afgelegen en de toegang tot de kampen gaat deels via onverharde wegen. Dit biedt enorme logistieke uitdagingen. Door het actieve geweld heeft ook Unicef momenteel geen toegang meer tot het gebied. Lees: artikel Unicef

World Vision

World Vision werkt in Myanmar en Bangladesh. In Myanmar heeft World Vision al voedsel verstrekt aan 21.674 mensen (35% kinderen) via Food Programme (WFP). Maar na de laatste gevechten eind augustus heeft de organisatie haar activiteiten moeten staken in afwachting van toestemming van de overheid om het gebied weer te mogen betreden. In Bangladesh verstrekt World Vision noodhulp aan vluchtelingen in de vorm van voedsel, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, medische zorg, tentzeilen en veilige opvangplekken voor ruim 200.000 kinderen. Uitdagingen aan weerszijden van de grens zijn de slechte bereikbaarheid van kampen en de problematische communicatie met locale overheden.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.