Help slachtoffers Filipijnen

Ronde tafel discussie: Een jaar na Haiyan

“Vandaag willen we ervaringen delen, om er van te leren, maar ook om te kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen”, zo begint Henri van Eeghen, actievoorzitter van Giro555, de ronde tafel  ‘Haiyan- een jaar later’. De bijeenkomst in Den Haag is georganiseerd op initiatief van de Filipijnse ambassadeur Jaime Victor Ledda. Vertegenwoordigers van de Filipijnse overheid, van het bedrijfsleven, van kenniscentra en noodhulpmedewerkers van de Samenwerkende Hulporganisaties wisselen ervaringen uit en delen zorgen.

Ambassadeur Ledda geeft aan ontroerd te zijn door de enorme betrokkenheid die het Nederlandse publieke toonde na Haiyan: “Ik stond hier een jaar geleden en zag toen Nederlandse kinderen die samen geld inzamelden voor de slachtoffers van de super tyfoon. Er is veel geld opgehaald door Giro555, en deze zomer heeft de Filipijnse overheid ook een reconstructieplan gemaakt voor de getroffen gebieden. Laten we de krachten bundelen en gebruik maken van elkaars kennis in het wederopbouwproces.”

Algemene conclusie is dat de hulpverlening tijdens de acute noodhulpfase vrij goed is verlopen. Dat blijkt wel uit het feit dat na de tyfoon mensen niet te kampen hadden met grote voedselschaarste en uitbraak van besmettelijke ziekten uitbleef. Jesus Domingo, hoofd van het Filipijnse tyfoon Haiyan action centre, geeft aan dat het belangrijk is dat geboden hulp altijd vraaggericht is. Aanbod gerichte hulp kan soms overbodig zijn, zoals het sturen van reddingsteams, ruim een week na de ramp.

Hulporganisaties uiten hun zorgen over de wederopbouwfase. De Filipijnse regering heeft een uitgebreid wederopbouwplan, maar door onduidelijkheid over de 40-meter no-building zone, liggen veel activiteiten stil. Daarom leven een jaar na de ramp veel mensen nog in tijdelijke onderkomens. Noodhulp coördinator Billy de la Rosa van ICCO en Kerk in Actie roept op tot snelle besluitvorming en duidelijkheid vanuit de overheid, zodat de wederopbouw van huizen grootschaliger van start kan gaan.

Oxfam Novibs’ directeur Humanitaire programma’s Hans Van den Hoogen ondersteunt deze oproep en uit daarnaast zijn zorg over de structurele armoede in de getroffen gebieden: “Veel Filipo’s hebben baat bij de gegeven boten, het zaaigoed en vernieuwende landbouwtrainingen, maar er is meer nodig om deze mensen uit de structurele armoede te halen, waar zij voor de ramp ook mee te maken hadden.”

Moderator Mevr. Corazon Dee, van het Economic Resource Center for Migrants and Overseas Employees, vraagt daarnaast structurele aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering: “We kunnen niet wegkijken, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Een supertyfoon als Haiyan, categorie 5, hadden we nog niet eerder meegemaakt. Laten we de lessen die we door Haiyan hebben geleerd verwerken, zodat ze nuttig zijn voor anderen. Want een ding is zeker, catastrofes zijn in de toekomst onontkoombaar.”

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.