Overstroming Pakistan

Giro555 brengt eindverslag uit over hulp Pakistan

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) brengen vandaag een eindverslag uit over de hulp die zij boden na de zware overstromingen in Pakistan in de zomer van 2010. Zij leggen daarmee verantwoording af aan het Nederlandse publiek en aan de overheid. Uit het verslag blijkt dat de actieopbrengst in een jaar tijd vrijwel geheel is besteed.

In de zomer van 2010 werden 18 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de zwaarste overstromingen in de geschiedenis van het land. Op 12 augustus 2010 openden de Samenwerkende Hulporganisaties Giro555 voor hulp aan de slachtoffers in Pakistan. Bij de start van de actie spraken de hulporganisaties achter Giro555 af de opbrengst binnen een jaar te besteden aan noodhulp. De actieopbrengst van 27,5 miljoen euro is inmiddels bijna volledig besteed. Een klein deel (0,3%) is nog niet uitgegeven en wordt momenteel ingezet voor hulp aan slachtoffers van de overstromingen die deze zomer plaatsvonden.

De hulporganisaties hielpen slachtoffers het afgelopen jaar met voedsel, drinkwater, medische zorg en onderdak. Ook hebben zij zaden, kunstmest en gereedschap verstrekt en zijn huizen en scholen hersteld. Shah Nawaz is een van de getroffenen die hulp kreeg. “Toen we het water aan zagen komen, schrokken we enorm. We gristen wat kleding en eten bij elkaar en vluchtten de bergen in. Daar overleefden we dankzij het beetje voedsel dat we bij ons hadden. Na dagen van wanhoop zagen we ineens vrachtwagens aankomen met hulpgoederen. Ik was zo blij. In een dorp verderop konden we een mobiele kliniek bezoeken. Ook kregen we hulp bij het herbouwen van onze huizen.”

Meer over de geboden hulp is te lezen in een nieuwsbrief die hulporganisaties achter Giro555 vandaag uitbrengen. Tegelijkertijd publiceren zij ook een eindrapportage uit, waarin zij de resultaten van de geboden hulp uitgebreider beschrijven. Nieuwsbrief en eindrapportage zijn te downloaden onder De Hulp.

Veel hulporganisaties achter Giro555 blijven actief in Pakistan. Zij helpen met structurele ontwikkelingsprogramma’s of bieden noodhulp aan slachtoffers van de recente overstromingen in Pakistan. Zij doen dit met eigen financiële middelen.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.