Tsunami Azië

SHO onder indruk eerste tussenstand: 2,7 miljoen op Giro 555

Den Haag, 29 december 2004 – In twee dagen tijd heeft de noodhulpactie voor Azië van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) via Giro 555 € 2,7 miljoen opgebracht. De SHO zijn overdonderd en onder de indruk van deze respons van particulieren. Drie dagen nadat enorme vloedgolven duizenden slachtoffers eisten en enorme verwoestingen aanrichtten in kustgebieden in onder meer Sri Lanka, India, Indonesië en Thailand, is de volle omvang van de ramp nog steeds niet duidelijk.

Het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 70.000 en wordt nog elke dag naar boven bijgesteld. Meer dan een miljoen mensen hebben noodhulp nodig. De hulp vanuit Nederland aan de getroffen gebieden begint inmiddels op gang te komen. Gisteren vertrokken de eerste vliegtuigen met hulpgoederen naar de getroffen gebieden. Met financiële bijdragen vanuit Nederland zijn vele lokale organisaties al dagen actief met noodhulp. Ze helpen onder meer bij het transport van gewonden en het bergen van lichamen. De meest dringende hulp bestaat uit schoon drinkwater, voedsel, medicijnen en onderdak.

De meeste organisaties concentreren hun hulp op de zwaarst getroffen gebieden in Sri Lanka, India en Indonesië. Hulp vanuit Nederland bestaat uit het uitzenden van mensen of wordt gegeven via partnerorganisaties in de getroffen gebieden. Artsen Zonder Grenzen stuurt de komende dagen extra hulpverleners naar Sri Lanka en het eiland Sumatra. In India, Thailand en Maleisië zijn al teams ter plaatse. Dinsdag vertrok een vrachtvlucht met 32 ton hulpoederen naar Sumatra. De vracht bevat onder andere generatoren, watertanks, plastic zeil voor onderdak, muskietennetten, materiaal om water te zuiveren, een ziekenhuistent en medisch materiaal.

Ook het Rode Kruis stuurde dinsdag een vliegtuig met 900 familietenten naar Sri Lanka, deze week volgt nog een delegatie van hulpverleners naar het rampgebied. Het Nederlandse Rode Kruis richt zich in eerste instantie op Sri Lanka, omdat daar de nood het hoogst is. De internationale organisatie en lokale medewerkers verlenen ook hulp in andere getroffen landen. Organisaties als Novib, KerkinActie/Icco, Mensen in Nood, TEAR fund en Stichting Vluchteling verlenen hulp via partnerorganisaties met wie zij al langer samenwerken. De hulp bestaat vooral uit het leveren van materialen voor onderdak, dekens, kleding, watertanks en waterzuiveringstabletten, voedsel, medicijnen en andere medische materialen en zeep, kookgerei en kleding. Ook is er vraag naar olie en generators voor het opwekken van elektriciteit. Nederlandse medewerkers helpen vooral bij het inventariseren van de behoeften en de logistieke organisatie.

Vandaag vertrekt een vrachtvliegtuig van Oxfam, waarvan Novib deel uitmaakt, uit Engeland met 27 ton aan materiaal zoals watertanks, pompen en kranen om drinkwater- en sanitaire voorzieningen te bouwen in Atjeh en Sri Lanka. Terre des Hommes, dat Nederlandse regiovertegenwoordigers heeft in India en Sri Lanka, stelde 500.000 euro beschikbaar voor noodhulp. Unicef, dat al actief was in alle getroffen landen, verleent noodhulp aan kinderen en moeders in de zwaarst getroffen gebieden in Sri Lanka, inclusief het door de Tamil Tijgers gecontroleerde Jaffna.

Vanuit magazijnen in Kopenhagen en Dubai zijn twee vliegtuigen met noodgoederen gestuurd. In India coördineert Unicef namens de VN de hulpverlening in Tamil Nadu; ook maakt Unicef deel uit van het VN-onderzoeksteam dat vanaf vandaag de behoefte aan hulp in Atjeh gaat inventariseren. De meeste SHO-deelnemers hebben medewerkers in de startblokken staan om hulp te verlenen in de zwaar getroffen Indonesiche provincie Atjeh, waar volgens de overheid het aantal slachtoffers is opgelopen tot 32.000. In het door burgeroorlog geteisterde Atjeh heerste lange tijd de noodtoestand, waardoor het gebied ontoegankelijk was voor internationale hulporganisaties en media. Dinsdag gaf de regering toestemming voor internationale hulpverlening in het gebied. De verwoestingen in dit gebied, dat het dichtst ligt bij het epicentrum van de aardbeving zijn enorm en de nood is dan ook groot.

Hoeveel geld er nodig is om te voorzien in de eerste levensbehoeften van de honderdduizenden mensen die door de vloedgolven hun huis en al hun bezittingen zijn kwijtgeraakt, is op dit moment nog onmogelijk te zeggen. Dat geldt ook voor de bedragen die zijn gemoeid met herstel van de voorzieningen en de wederopbouw. Nog steeds zijn overheden en hulporganisaties druk bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van de ramp.

Onder het motto ‘Help slachtoffers aardbeving Azië’ vragen de SHO de Nederlandse bevolking om financiële steun voor de getroffenen. Sinds zondagavond is gironummer 555 geopend voor giften. Via de website www.giro555.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de hulpverlening aan Azie en het verloop van de Nationale Actie. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een samenwerkingsverband, dat in tijden van grote crises aandacht vraagt en fondsen werft voor een rampsituatie. De SHO bestaan uit: Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Momenteel is UNICEF Nederland voorzitter van de SHO.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.