Help slachtoffers Syrië

SHO volgt situatie Syrië nauwlettend

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) volgt de situatie in Syrië op de voet en maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal mensen dat slachtoffer is van het geweld. Volgens de Verenigde Naties hebben inmiddels 4 miljoen mensen dringend hulp nodig.

SHO-deelnemers (hulporganisaties die zijn aangesloten bij de Samenwerkende Hulporganisaties) verlenen hulp in en rondom Syrië en hebben hun hulpverlening de afgelopen maanden geïntensiveerd. Een aantal SHO-deelnemers biedt noodhulp in Syrië zelf. Zij doen dat bijvoorbeeld via een internationale koepelorganisatie of via lokale partnerorganisaties. Het verlenen van hulp in het getroffen gebied is zeer complex en gevaarlijk. Toch lukt het hulporganisaties te helpen met bijvoorbeeld voedselpakketten, schoon drinkwater en medische hulp. Ook wordt psychosociale hulp geboden, onder meer aan kinderen. In de wintermaanden zijn extra kleding, dekens en tenten uitgedeeld.

Veel SHO-deelnemers verlenen daarnaast hulp in de omringende landen, onder meer in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij helpen honderdduizenden Syrische vluchtelingen die in deze landen een veilig heenkomen hebben gezocht met medische zorg, voedsel, kleding. Ook het geven van onderwijs, het inrichten van veilige speelplaatsen voor kinderen en psychosociale hulp aan vluchtelingenvrouwen en -meisjes die slachtoffer zijn van sexueel geweld, zijn onderdeel van deze hulpverlening.

SHO-deelnemers die in en om Syrië hulp verlenen, voeren in Nederland eigen campagnes om aandacht te vragen voor de slachtoffers en om fondsen te werven. De SHO-deelnemers hebben gezamenlijk besloten vooralsnog geen nationale actie te starten voor Syrië. De SHO start een nationale actie na zorgvuldige afweging wanneer er onder meer sprake is van een grote geefbehoefte onder het Nederlandse publiek en wanneer een nationale Giro 555-actie een meerwaarde heeft boven afzonderlijke campagnes van de deelnemers. Dat laatste is vooral het geval bij een plotseling ramp van een uitzonderlijke omvang, zoals de tsunami in 2004 en de grote aardbeving in Haïti. Door met een nationale actie gezamenlijk fondsen te werven wordt voorkomen dat het Nederlandse publiek in korte tijd meerdere malen om steun wordt gevraagd voor hetzelfde doel. In Syrië is sprake van een langdurige noodsituatie en de SHO-deelnemers verlenen momenteel daar waar mogelijk hulp met de trouwe steun van hun eigen achterbannen. Wel blijft de SHO de situatie in Syrië op de voet volgen.

Voor meer informatie over de hulp die door SHO-deelnemers geboden wordt aan de slachtoffers van het geweld in Syrië verwijzen wij u graag door naar de websites van de SHO-deelnemers.

CARE Nederland

Cordaid Mensen in Nood

ICCO & Kerk in Actie

Nederlandse Rode Kruis

Oxfam Novib

Save the Children

Stichting Vluchteling

Terre des Hommes

UNICEF

World Vision

 

Beeld: CARE Nederland

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.