Situatie in Oekraïne

Wat is er aan de hand?

De mensen in Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Hoe langer het conflict duurt, hoe groter de humanitaire ramp. Naar schatting een miljoen mensen zijn inmiddels voor het geweld gevlucht naar buurlanden. In Oekraïne zelf zijn honderdduizenden vrouwen, kinderen en mannen ontheemd. Mensen leven in angst en onzekerheid. De economie is aan het instorten, bruggen en wegen zijn beschadigd, het tekort aan voedsel en andere basisproducten is nijpend.

Maar we kunnen iets doen!

Hoe gaat met de hulpverlening?

Hulpverleners van lokale organisaties achter Giro555 werken dag en nacht door in heel het land en buiten de grenzen. In zware en risicovolle omstandigheden delen zij voedsel, dekens, medicijnen, brandstof uit en verlenen psychosociale hulp aan mensen op de vlucht en aan achterblijvers. In opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde Oekraïners schuilen, op adem komen, zichzelf wassen, eten en drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig transport, voor wie dat niet zelf kan regelen. Voor mensen die vastzitten in steden en dorpen, in het bijzonder ouderen, zieken en mensen met een handicap, is extra aandacht.

Ook aan grensovergangen waar de toeloop erg groot is, wordt deze hulp geboden.

In Oekraïne zitten veel kinderen in tehuizen. Niet alleen weeskinderen, ook kinderen met een ontwikkelachterstand of een handicap worden vaak uit huis geplaatst. Veel vaker dan in Nederland.  Die kinderen zitten sowieso al in een erg kwetsbare positie, maar in de huidige situatie lopen ze extra gevaar.  Zij worden in veiligheid gebracht, soms zelfs geëvacueerd en krijgen psychologische begeleiding. 

Wat zijn de uitdagingen voor hulpverleners?
Constant gevaar bemoeilijkt de hulpverlening. Er zijn gebieden, zeker in het oosten, die zo zwaar onder vuur liggen dat humanitaire toegang erg moeilijk is. Sommige hulpverleners dragen scherfvesten en helmen. En bij luchtalarm zoeken ook zij de schuilkelders op.

Hulpgoederen zijn steeds moeilijker in te slaan, door tekorten en omdat het banksysteem onder druk staat. Waar ze kunnen leggen hulporganisaties voorraden aan.

De solidariteit in Oekraïne is enorm. Burgers die zelf moeten overleven, doneren goederen en geld. Ook de solidariteit uit andere Europese landen is hartverwarmend in deze onvoorstelbaar zware tijd, zo laten Oekraïense hulpverleners weten.

Jij kunt ook helpen. Samen in actie voor Oekraïne. Geef jij ook? Doneer nu

Doneer nu >

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.