Tear uit de SHO

Tear heeft besloten om per 1 januari 2012 haar deelname aan deSHO (Samenwerkende Hulporganisaties) te beëindigen. Zij zal niet meer betrokken zijn bij nieuwe acties van de SHO. Dit besluit is genomen in goed overleg met de organisaties die bij de SHO betrokken zijn.

Vanaf de start in 1989 maakte Tear deel uit van de SHO. Met steun van haar eigen achterban voegde Tear een extra kleur toe aan de samenwerking binnen de SHO. Door de deelname aan de SHO kon Tear in de afgelopen 22 jaar hulp bieden bij allerlei soorten rampen. Toch heeft Tear nu besloten om afscheid te nemen, waarbij Tear de overtuiging heeft dat deze stap geen afbreuk zal doen aan het werk van de SHO.

 Tear voelt zich sterk betrokken bij de mensen en kerken in Nederland die haar steunen. Namens hen voert zij haar activiteiten uit, zowel in Nederland als in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze betrokkenheid is de afgelopen jaren aangescherpt in de visie en missie, maar ook in de activiteiten van Tear. Zo wil Tear rond de inzameling van gelden en de oproep tot gebed voor slachtoffers van een ramp zoveel mogelijk contact zoeken met donateurs, kerken en kerkelijke koepels in Nederland.

Rondom SHO-acties gelden centrale regels met betrekking tot fondsenwerving en communicatie met de eigen achterban. Dat is begrijpelijk en wenselijk voor een samenwerkingsverband met de omvang van de SHO. Voor Tear gingen die regels de laatste tijd meer en meer knellen. Daarbij werd ook zichtbaar dat de betrokkenheid van de achterban van Tear zich minder op de SHO richtte.

Directeur Marnix Niemeijer van Tear: “Wij kijken met dankbaarheid en waardering terug op de samenwerking met de SHO-deelnemers. Onderdeel zijn van een nationaal hulpverleningsnetwerk heeft ons veel gebracht: kennis, ervaring en uiteraard veel gulle donaties van het Nederlandse publiek. Wij blijven ons inzetten voor hetzelfde doel als de SHO namelijk om bij rampen zoveel mogelijk steun te mobiliseren voor de meest kwetsbaren.”

René Grotenhuis, voorzitter van de SHO: “De SHO begrijpt deze stap van Tear maar vindt het jammer om na ruim 20 jaar een gewaardeerde deelnemer te verliezen. Tear paste goed in de diversiteit van de SHO. Naar mijn overtuiging zal deze stap niet leiden tot ongewenste concurrentie in de fondswerving bij rampen”.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.