Help slachtoffers
hongersnood

Tussenstand actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ inmiddels op bijna 35 miljoen euro

Drie maanden na de nationale actiedag op 29 maart is er 34.746.564 euro opgehaald voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Er komt nog steeds geld binnen van individuele donoren en georganiseerde acties en het rekeningnummer zal tot 1 september open blijven.

De omvang van de humanitaire ramp is enorm en veel mensen in deze landen bevinden zich nog steeds op de rand van hongersnood. De hulp aan de slachtoffers is in volle gang en mede dankzij de gulle bijdrage van het Nederlandse publiek kunnen de organisaties achter Giro555 de mensen in deze gebieden blijven helpen. Farah Karimi (actievoorzitter): “Ik ben dankbaar voor het geld van de Nederlandse bevolking dat ons in staat stelt de mensen in deze landen, die zich in zo een mensonterende situatie bevinden, te helpen.”

Aandacht en hulp op grote schaal

Er wordt op grote schaal noodhulp verleend in alle getroffen gebieden. Naast de fantastische opbrengst voor Giro555 is er ook in andere landen veel geld opgehaald met publieksacties. Door de aandacht voor de ramp en de ernstige waarschuwingen van de VN en hulporganisaties hebben ook internationale donoren hun bijdrage voor noodhulp in deze landen de afgelopen maanden verhoogd.

Vorige week maakte de VN bekend dat in Zuid-Soedan in de provincie Unity State geen sprake meer is van directe hongersnood. Volgens de Humanitair Directeur van de VN toont het aan dat “humanitaire hulp werkt en mensen uit hongersnood kan halen”. Wel waarschuwde de VN dat het totaal aantal mensen in voedselnood in het land is toegenomen en dat er nog langere tijd massale hulp nodig is om de ruim 20 miljoen mensen die honger lijden in alle vier de landen door deze crisis heen te helpen.

Geboden hulp

Er wordt op vier terreinen hulp geboden met het Giro555-geld: voedselhulp, water en sanitatie, gezondheidszorg en levensonderhoud. Lees hier meer over de typen hulp.

De afgelopen maanden zijn in grote hoeveelheden voedsel en schoon drinkwater uitgedeeld en is de toegang tot waterbronnen voor mensen hersteld. Ook werden er waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Mensen ontvingen medische hulp en kinderen werden ingeënt tegen ziektes als mazelen, polio en rode hond. Zij werden gescreend op ondervoeding en behandeld met therapeutische voeding. Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven kregen extra voeding. Mensen kregen voorlichting over hygiëne en ontvingen hygiënekits. Er werden droogtebestendige zaden, gereedschap en visgerei uitgedeeld zodat mensen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op plekken waar markten nog functioneren ontvingen de meest kwetsbare mensen of gezinnengeld of bonnen om eten mee te kunnen kopen. Lees hier het artikel over deze zeer effectieve manier van hulp.

De toestand in de landen is nog steeds ernstig. Een aanhoudende opgeschaalde inzet en roep om humanitaire toegang blijven dan ook hard nodig. De hulporganisaties achter Giro555 spreken overheden, strijdende partijen en de internationale gemeenschap hier ook op aan. Farah Karimi: “Het doet mij pijn te zien dat in bepaalde gebieden de strijdende partijen hulpverlening blokkeren. Dat is ongelofelijk onmenselijk en hier moeten politici wat aan doen.”

Zuid-Soedan 

De grote onveiligheid in Zuid-Soedan ten gevolge van het etnisch geweld en conflict dwingt dagelijks duizenden mensen te vluchten. Inmiddels hebben meer dan 1,9 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, moeten vluchten naar buurlanden, zoals Oeganda, en zijn nog eens 2 miljoen mensen binnen de eigen landsgrenzen ontheemd geraakt. 5,5 miljoen mensen verkeren in ernstige voedselonzekerheid. De verwachting is dat dit jaar 270.000 kinderen ernstig ondervoed raken en behoefte hebben aan levensreddende hulp. Het vooruitzicht is dat de situatie slechter zal worden, door het uitblijven van voldoende regen en aanhoudend geweld, waardoor landbouw, handel en reizen naar andere gebieden moeilijk is. De jaren van oorlog hebben de infrastructuur en basisvoorzieningen plat gelegd en ervoor gezorgd dat men moeilijk in staat is voor zichzelf te voorzien. De grote onveiligheid en logistieke uitdagingen maken het in sommige gebieden moeilijk de meest kwetsbare mensen te bereiken. De start van het regenseizoen betekent dat sommige delen van het land nog moeilijker bereikbaar zullen zijn. Tegelijkertijd zijn er weinig oogsten (‘lean’-seizoen) wat betekent dat de honger voorlopig voort zal duren. In Zuid-Soedan is sprake van cholera-uitbraken. De ondervoeding en overbelasting van water- en sanitaire voorzieningen in bepaalde gebieden door de toestroom van ontheemden maakt het risico op verspreiding groter.

Noordoost-Nigeria

In grote delen van Noordoost-Nigeria is nog steeds sprake van geweld. De onveilige situatie verstoort markten en landbouw en beperkt de toegang tot basisvoorzieningen, waardoor de al bestaande voedselonzekerheid vergroot wordt. Rond de 5,2 miljoen mensen leven in ernstige voedselonzekerheid, met een verhoogde kans op acute ondervoeding en sterfte. 450.000 kinderen worden dit jaar verwacht te lijden aan ernstige ondervoeding. Sommige moeilijk toegankelijke gebieden lopen het risico op hongersnood. Ook de grote verplaatsingen door het geweld dragen bij aan de voedselonzekerheid, omdat het toenemende aantal terugkerende vluchtelingen en ontheemden meer druk zet op kampen en gastgemeenschappen. Hoewel de schaal van het conflict iets is afgenomen blijft een aantal gebieden ontoegankelijk voor hulp. De start van het regen- en ‘lean’ seizoen (weinig oogsten) zullen de voedselcrisis naar verwachting verergeren en de risico’s op (verspreiding van) ziekten vergroten. De regen zal leiden tot slechte wegen en overstromingen waardoor de toegang voor hulp in bepaalde gebieden bemoeilijkt wordt.

Somalië 

De aanhoudende droogte raakt de door langdurig conflict al fragiele bevolking van Somalië hard. Terwijl de regens in sommige gebieden de afgelopen maanden hebben gezorgd voor het aanvullen van waterbronnen en verbeteren van de conditie van het vee, hebben grote delen van het land veel te weinig tot geen regen ontvangen. Een groot deel van het land loopt dankzij ernstig voedselgebrek, hoge acute ondervoeding en verspreiding van ziekten een verhoogd risico op hongersnood. Meer dan 6,7 miljoen mensen hebben hulp nodig en meer dan 700.000 mensen zijn sinds november 2016 ontheemd. Ziektes als cholera en mazelen verspreiden zich steeds verder. Naar schatting zullen 363.000 kinderen in 2017 aan acute ondervoeding lijden, waardoor zij negen keer zo vatbaar worden voor dodelijke ziektes als cholera, diarree en mazelen. Cholera kent nu al meer dan 50.000 gerapporteerde besmettingen en 800 gerapporteerde doden. Het gebrek aan regenval leidt tot nieuwe droogte gerelateerde verplaatsingen uit gebieden waar men bang is dat hun vee de droogte niet zal overleven. In de gebieden die al in ernstige voedselonzekerheid verkeren en alarmerende aantallen ondervoede mensen en ziektegevallen hebben is de kans op hongersnood groot.

Jemen

In het door oorlog verscheurde Jemen blijft het aantal ontheemden, dat nu al meer dan 3 miljoen is, stijgen. In totaal bevinden 18,8 miljoen mensen (tweederde van het land) zich in een noodsituatie waarin zij levensreddende hulp nodig hebben in de vorm van voedsel, water en medicijnen. 400.000 kinderen zijn ernstig ondervoed. Een snel groeiende ongekend grote cholera-uitbraak heeft nu al meer dan 1.300 levens geëist, kent al meer dan 200.000 besmettingen en bemoeilijkt de hulp. De al verzwakte ondervoede kinderen zijn extra vatbaar voor de ziekte. De medische infrastructuur is nagenoeg ingestort, bijna de helft van de ziekenhuizen functioneert niet of amper meer en de nog aanwezige medicijnen raken snel op. Het risico op hongersnood is in een aantal gebieden groot. Ook andere dienstverlenende overheidsinstellingen die nodig zijn om de cholera-uitbraak effectief tegen te gaan, zoals op het gebied van water en sanitatie, staan op omvallen door een gebrek aan resources, salaris en verwoesting van gebouwen. Het land is zeer afhankelijk van de import van goederen, maar die is momenteel erg lastig en traag, omdat door het geweld de toegang tot havens moeilijk en onveilig is.

Uitdagingen voor de hulp

De hulp in deze gebieden kent veel uitdagingen. Hoewel elk land zijn eigen context en specifieke uitdagingen kent, wordt de hulp in alle landen in meer of mindere mate te maken bemoeilijkt door de gevolgen van onveiligheid en conflict, ingestorte economie, slechte infrastructuur, gebrek aan gekwalificeerd personeel, slecht functionerende overheidsinstellingen, gebrekkige medische voorzieningen, verplaatsingen van de hulpbehoevenden, slechte toegang in bepaalde gebieden door regenval en een gebrek aan of moeilijke import van middelen. Lees hier meer over de uitdagingen.

De hulp zal de komende maanden hard doorgaan. Begin november zal er een gedetailleerde rapportage verschijnen over de Giro555 bestedingen en het bereik van de hulp in de eerste zes maanden, in totaal en per organisatie.

Lees hier persoonlijke verhalen over de hulp in de verschillende landen.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.