Nederland
helpt
Nepal

Twee jaar hulp aan Nepal: wat is er bereikt?

Twee jaar na de aardbevingen in 2015 is door de Nepalese bevolking en hulporganisaties hard gewerkt aan herstel. Nadat direct na de ramp eerste levensreddende noodhulp is geboden, hebben hulporganisaties de getroffen gemeenschappen geholpen om hun leven weer op te bouwen. Dankzij al deze inspanningen durven deze gemeenschappen voorzichtig weer vooruit te kijken. Hieronder leest u welke hulp zij tot en met april 2017 konden bieden dankzij alle hartverwarmende steun die via Giro555 bijeen is gebracht. Ook vertellen hulpontvangers wat deze hulp voor hen betekent.

Noodhulp direct na de ramp
Direct na de ramp is levensreddende hulp geboden. Zo kregen 266.000 mensen tijdelijk onderdak, werden 5.000 voedselpakketten uitgedeeld en werden 18.000 kinderen ingeënt tegen besmettelijke ziekten. In de tussenrapportage die vorig jaar, in april 2016, verscheen is te lezen dat Giro555-geld in de eerste negen maanden na de ramp vooral is ingezet voor noodhulpactiviteiten.

Herstel van water- en sanitaire voorzieningen
Na deze eerste fase van noodhulp is de focus verschoven naar activiteiten gericht op herstel, bijvoorbeeld van watervoorzieningen. Door de aardbevingen zijn veel waterbronnen verwoest. Daardoor werden mensen voor water afhankelijk van verder weg gelegen waterbronnen, die vaak ook al door andere dorpen werden gebruikt. Door overbelasting van deze bronnen ontstonden watertekorten. Dat leidde regelmatig tot wrevel tussen dorpsgemeenschappen. Ook moesten vrouwen, verantwoordelijk voor het halen van water, verder lopen. Dat is onveilig en kost hen veel tijd. Het herstel van waterbronnen dichtbij huis is daarom met name voor vrouwen van groot belang. Ook is herstel van waterbronnen van groot belang voor de landbouw.
Dankzij Giro555-geld hebben 189.000 mensen weer toegang gekregen tot watervoorzieningen in of bij hun eigen huis of dorp. Naast drinkwatervoorzieningen hebben hulporganisaties ook latrines aangelegd in dorpen en bij scholen en klinieken, waardoor 151.000 mensen toegang kregen tot sanitaire voorzieningen. Daarbij hebben zij ook voorlichting gegeven over hygiëne, bijvoorbeeld over het belang van handen wassen na toiletgebruik. Verder hebben zij mensen getraind in het beheer en onderhoud van watervoorzieningen.

Herstel van inkomstenbronnen
Ook werkt gewerkt aan het herstel van inkomstenbronnen. Zo kregen 94.0000 boerengezinnen zaden en landbouwgereedschappen om hun landbouwactiviteiten te herstellen. Ook kregen boeren training om hun opbrengsten te verbeteren. Zij leerden bijvoorbeeld hoe zij met zogenaamde tunnelkassen hun gewassen kunnen beschermen tegen extreme weersomstandigheden, hoe ze regenwater kunnen opvangen voor irrigatie en hoe ze klimaatbestendige gewassen en technieken kunnen gebruiken. Hulporganisaties hielpen ook bij het bouwen van opslagplaatsen en het herstel van lokale markten, zodat boeren hun oogst weer konden verkopen.
Speciale aandacht van hulporganisaties ging uit naar gezinnen zonder land en mensen met een handicap. Zij kregen een vakopleiding en/of een lening om een bedrijf op te zetten en zo in hun eigen inkomsten te kunnen voorzien.

Huizenbouw
De ramp heeft meer dan 600.000 huizen verwoest. Het herstellen en bouwen van huizen is dan ook een grote prioriteit van zowel hulporganisaties als de Nepalese overheid. De overheid heeft strenge regels opgesteld om ervoor te zorgen dat huizen en openbare gebouwen aardbevingsbestendig herbouwd worden en vijf jaar voor de herbouw uitgetrokken. Het is goed dat deze regels er zijn en dat er zorgvuldig herbouwd wordt, want veiligheid gaat boven alles. Het opstellen, uitvoeren en controles van al deze regels en procedures verloopt echter traag. Zo kregen hulporganisaties pas anderhalf jaar na de ramp toestemming om met huizenbouw te beginnen. Inmiddels worden er huizen gebouwd, maar verlopen de verplichte tussentijdse bouwinspecties die de overheid uitvoert traag, onder meer door een tekort aan de juiste formulieren en naderende lokale verkiezingen. Daarnaast is er een groot tekort aan metselaars en andere technici.
Hulporganisaties hebben met Giro555-geld ondanks deze vertragingen tot nu toe 1.700 huizen kunnen herstellen of bouwen. Daarnaast hebben zij 800 bouwvakkers opgeleid en dorpsgemeenschappen getraind in veilig bouwen.

Onderwijs en gezondheidszorg

Ook het bouwen van permanente scholen en gezondheidscentra loopt vertraging op door de trage en complexe overheidsprocessen. Om toch onderwijs en gezondheidszorg te kunnen bieden, hebben hulporganisaties gewerkt aan tijdelijke voorzieningen. Zo zijn 383 tijdelijke schoollokalen gebouwd en konden meer dan 8.000 mensen mede dankzij pre-fab gezondheidscentra medische hulp krijgen via tijdelijke gezondheidsposten.

Weerbaarheid vergroot
Nepal is een land dat kwetsbaar is voor rampen, zoals aardbevingen, hevige regenval, landverschuivingen of juist periodes van droogte. Hulporganisaties hebben daarom bij hun hulpactiviteiten  ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking. Samen met lokale dorpsgemeenschappen hebben zij in kaart gebracht wat de grootste risico’s zijn bij toekomstige rampen en mensen zijn getraind hoe zij daarop voorbereid kunnen zijn. Zo hebben mensen geleerd hoe ze aardbeving besteden kunnen bouwen, hoe zij in periode van minder regenval toch groente kunnen verbouwen, hoe zij watervoorzieningen kunnen onderhouden of wat te doen bij een ramp.

Herstel gaat verder
Acht van de elf hulporganisaties achter de Giro555-actie voor Nepal hebben hun werkzaamheden met Giro555-geld inmiddels afgerond. Drie hulporganisaties zetten de resterende gelden nog tot eind december 2017 in voor het bouwen van huizen, scholen en klinieken. In het voorjaar 2018 verschijnt een eindverslag over alle hulp die met Giro555-geld in Nepal is geboden.

Blij met de hulp
Hulpontvangers vertellen wat de hulp voor hen betekent:

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.