Help slachtoffers
hongersnood

Uitdagingen voor de hulp in de landen van de actie ‘Help slachtoffers hongersnood’

Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen zijn lastige landen om hulp te bieden. Zij kennen veel uitdagingen waardoor de hulp wordt bemoeilijkt of vertraagd. Ook maken deze uitdagingen de hulp in deze landen duurder. Lees hiervoor ook over het specifieke voorbeeld van Zuid-Soedan. Hoewel elk land zijn eigen context en specifieke uitdagingen kent, wordt de hulp in alle landen in meer of mindere mate bemoeilijkt door veelal dezelfde factoren. We noemen een aantal van de meest voorkomende.

Onveiligheid

De grote mate van onveiligheid door geweld en conflict in al deze landen leidt in veel gebieden tot moeilijke(re) toegang, beperkte mogelijkheden voor transport van hulpgoederen, logistieke uitdagingen (voorraden) en mogelijkheden tot planning. Transport gaat vaker door de lucht om conflictgebieden te omzeilen. Dit maakt de hulp duurder. Daarbij zijn hulporganisaties afhankelijke van de beperkte logistieke ondersteuning in de luchtvaart en kunnen dus alleen op gezette tijden goederen over vliegen. Het komt voor dat door veranderingen in de veiligheidssituatie hulp opeens geen doorgang kan vinden op het geplande moment of dat personeel en voorraden snel moeten worden verplaatst.

Ingestorte economie

In alle landen is sprake van een ingestorte economie. Dat leidt ertoe dat de prijzen voor goederen en diensten extreem zijn gestegen, wat de hulp duurder maakt. In veel gebieden zijn amper meer functionerende (voedsel)markten. In Jemen, dat bijna geheel afhankelijk is geworden van import van goederen vanuit andere landen, is er sprake van extra lastige toegang voor goederen vanwege slechte toegang tot de haven door conflict en hoge importkosten. In andere gebieden gaat de bevoorrading soms via de lucht omdat er weinig voorraden zijn in het gebied zelf.

Slechte infrastructuur

De landen zijn uitgestrekt en kennen slechte wegen. Dit maakt de toegang tot gebieden vaak moeilijk en zorgt er, gezamenlijk met de onveiligheid, voor dat in sommige gebieden de transport van hulp en goederen door de lucht moet. In sommige gebieden wordt voedsel gedropt vanuit vliegtuigen, omdat de mensen niet anders te bereiken zijn. In sommige gebieden worden de wegen nog slechter door zware regenval en overstromingen in het regenseizoen, waardoor gebieden nog slechter te bereiken zijn.

Droogte en regenval

In veel gebieden is het door de aanhoudende droogte door het uitblijven van regens lastig landbouwactiviteiten weer op te starten. Tegelijkertijd kennen sommige gebieden in Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan periodes van heftige regenval. Dit leidt niet alleen tot moeilijkere toegang tot gebieden door de effecten op de wegen, maar ook tot meer verplaatsingen van ontheemden en een groter risico op de verspreiding van ziekten als cholera.

Gebrek aan gekwalificeerd personeel

Er is in deze landen een chronisch gebrek aan gekwalificeerd personeel, van technisch personeel tot doktoren. Dat betekent dat personeel moet worden gezocht en getraind of uit andere landen worden aangetrokken. Op dit moment werken de hulporganisaties in deze landen vooral met lokaal personeel, mede door de moeilijke toegang tot gebieden en onveiligheid, wat tijd voor selectie en training kost.

 Slecht functionerende overheidsinstellingen

De kwaliteit van het openbaar bestuur in de landen is laag. In veel gebieden is dit zelfs bijna afwezig. Overheidsinstellingen functioneren gebrekkig of traag en sociale voorzieningen zijn slecht of afwezig. Waar bestuur aanwezig is, is sprake van een hoge mate van bureaucratie. Dit zorgt voor grote vertraging van de hulp door lange procedures voor het verkrijgen van formele toestemming voor het starten van hulpprojecten of toegang voor hulp. Jemen vormt hiervan het extreme voorbeeld. De wachttijd voor het verkrijgen van officiële toestemming voor het starten van lokale hulpprojecten is bijna drie maanden.

De gezondheidszorg in de landen is zeer beperkt. Ziekenhuizen en klinieken zijn er niet veel of moeilijk bereikbaar en medicijnen moeilijk verkrijgbaar. In Jemen is 40 procent van de gezondheidszorg door het conflict en verwoesting niet meer functionerend.

Verplaatsingen van ontheemden

In alle landen is sprake van grote aantallen ontheemden en vluchtelingen als gevolg van het geweld en de droogte. Mensen zijn vaak meer dan eens op de vlucht, trekken door naar nieuwe plaatsen op zoek naar voedsel, water en veiligheid. Die verplaatsingen maken het lastiger hulp te plannen en een goed overzicht van waar de hulp nodig is te houden.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.