Aardbeving Haïti

Van noodhulp naar duurzame oplossingen

Direct na de aardbeving in Haïti in 2010 zijn de slachtoffers geholpen met voeding, onderdak en medische zorg. Nu de eerste noodhulp is verleend, werken alle SHO-deelnemers aan structurele oplossingen voor een duurzame ontwikkeling in Haïti.  

Samenwerking met lokale en nationale overheden
Om de leefomstandigheden in Haïti blijvend te verbeteren, moeten onderliggende problemen worden aangepakt, zoals armoede, de diepgewortelde ongelijkheid en de tekortkomingen in het functioneren van de Haïtiaanse overheid. Duurzame ontwikkeling kan bovendien alleen plaatsvinden als er een goede afstemming is tussen hulporganisaties en de overheid. De Haïtiaanse overheid coördineert de hulpverlening samen met de Verenigde Naties via zogenaamde ‘clusters’. Binnen een cluster komen hulporganisaties, nationale en lokale overheidsinstanties en andere betrokkenen die op hetzelfde terrein hulp bieden bij elkaar voor overleg. Zo bestaat er onder andere een cluster ‘voeding’, ‘medische zorg’ en ‘water & sanitaire voorzieningen’. Binnen deze clusters stemmen hulporganisaties hun projecten op elkaar en op de plannen van de overheid af.

Onderwijs
Eén van de clusters waarbinnen overleg plaatsvindt tussen de Haïtiaanse overheid en hulporganisaties is ‘onderwijs’. Dit overleg is enerzijds gewoon nodig: voor het herstellen of bouwen van een school is bijvoorbeeld goedkeuring vereist van het Haïtiaanse Ministerie van Onderwijs. Anderzijds is het wenselijk. De samenwerking draagt bij aan nationaal gevoel van ownership (eigenaarschap): het onderwijs is van de Haïtianen, niet van de hulporganisaties. Zo werkt Save the Children met lokale onderwijsinspecteurs van het Haïtiaanse Ministerie van Onderwijs aan de inspectie van de kwaliteit op private scholen en steunt gastdeelnemer Plan het Ministerie van Onderwijs bij het trainen van leraren en schoolhoofden. Het cluster ‘onderwijs’ bouwt haar taken geleidelijk af, maar de behoefte aan afstemming en samenwerking blijft. Daarom wordt er een nationaal onderwijsplatform gevormd. Hierin wisselen internationale en nationale hulporganisaties en het Haïtiaanse Ministerie van Onderwijs informatie en ervaringen uit. De samenwerking wordt dus voorgezet en draagt blijvend bij aan het realiseren van toegang tot kwalitatief goed onderwijs.

   

Save the Children wendt haar SHO-deel onder andere aan voor het duurzaam verbeteren van het onderwijssysteem van Haïti. Zo ook op het Early Childhood Development Centres Nid d’ouillet.

Economische ondersteuning
Binnen het cluster ‘Levensonderhoud’ helpen SHO-deelnemers mensen weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zij ondersteunen gezinnen bij het opzetten van lokale bedrijfjes of verstrekken kredieten aan mensen met een bakkerij, apotheek of winkeltje, zodat zij hun onderneming draaiende kunnen houden of kunnen uitbreiden. Ook zijn er zogenaamde geld-voor-werkprogramma’s, waarbij lokale mensen betaald worden ingezet bij hulpactiviteiten. Zo schakelde SHO-deelnemer Tear lokale bewoners in voor het vrijmaken van plattelandswegen. De lokale gemeenschap had zelf aangegeven dat deze hulp het hardst nodig was: zonder begaanbare wegen zou de gemeenschap afgesloten blijven van hulp, medische zorg of goederen.

   

Om de regio Grande-Saline, Artibonite, te beschermen tegen toekomstige overstromingen werkt de lokale bevolking binnen het cash-for-work programma van Oxfam Novib aan de verbetering van het water afvoer systeem.  

Samen met de lokale bevolking
Wanneer hulporganisaties samenwerken met de lokale bevolking, hen betrekken bij de besluitvorming en hen laten zien welke resultaten zijn behaald is de hulp het meest duurzaam. De bevolking weet zich dan betrokken bij en verantwoordelijk voor de bereikte resultaten. Cordaid Mensen in Nood en gastdeelnemer Habitat for Humanity doen dit bijvoorbeeld bij hun huisvestingsproject. Lokale mensen zijn betrokken bij het ontwerp, de constructie en het herstel van hun huizen. Zowel Cordaid Mensen in Nood als Habitat for Humanity identificeren samen met lokale bevolking welke huishoudens het meest kwetsbaar zijn en daarom het eerst recht hebben op een huis. Zo begrijpt iedereen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en worden misverstanden en onenigheden voorkomen. Toekomstige eigenaren zijn medeverantwoordelijk voor het nieuwe huis. Zij moeten bijvoorbeeld zorgen voor een schoongemaakte en puinvrije bouwlocatie, voor de opslag van bouwmaterialen en voor hulp bij de bouw.

     

Habitat for Humanity bouwt onder andere nieuwe huizen in Santo site in Léogâne. De bewoners zetten zich actief in om hun woonomgeving aan te kleden en om een echte gemeenschap te bouwen.

Meer weten over de structurele hulp die SHO-deelnemers bieden? Lees dan de vierde Rapportage die in mei 2012 is uitgebracht.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.