Veelgestelde vragen

Welke ramp vond er plaats in Sulawesi en wanneer?

Op vrijdag 28 september in de namiddag werd Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen, de zwaarste met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter  over een lengte van 150 km. Het epicentrum lag 27 km ten noordoosten van Donggala. De beving veroorzaakte, door een aardverschuiving op de bodem van de oceaan, een tsunami (vloedgolf) met golven tot wel 6 meter hoog. Er wordt wel gesproken over een duo-ramp. De aardbevingen en tsunami verwoestten delen van Centraal-Sulawesi: Palu-City, Donggala,  Sigi en Parigi Mouton. Het natuurgeweld eiste meer dan tweeduizend levens. Tot 1,5 miljoen mensen hadden dringend hulp nodig.

 

Hoeveel slachtoffers zijn er te betreuren?

Volgens de officiële cijfers is er sprake van 2.830 doden en 701 vermisten. In totaal zijn ruim 100.000 huizen beschadigd of verwoest, waardoor 173.000 mensen ontheemd raakten. De ramp trof naar schatting 1,5 miljoen mensen en er is volgens de Indonesische overheid 2 miljard dollar nodig voor wederopbouw en rehabilitatie.

Waarom zijn er zoveel natuurrampen in deze regio?

Er is veel natuurgeweld in Indonesië momenteel. Dat houdt wellicht verband met elkaar vanwege de ligging van het land waar meerdere continentale platen elkaar raken. Alleen op Sulawesi al zijn in de maand na de aardbeving en tsunami van 28 september 2018 honderden naschokken geregistreerd. In het noorden van Sulawesi is de vulkaan Soputan in de morgen van 3 oktober uitgebarsten. Op Sumba, een eiland ten zuiden van Sulawesi, zijn op 1 oktober vier aardbevingen geregistreerd met als hoogste een schok van 6.0 op de schaal van Richter. En op 22 december 2018 vond een tsunami plaats in de straat van Sunda tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, wat het gevolg was van een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan, die midden in de zeestraat ligt, gevolgd door een onderzeese aardverschuiving.

 

Was er een Nationale Actiedag?

Op woensdag 10 oktober 2018 was er een grote actiedag op radio, tv én online kanalen. Deze dag werd uitgezonden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.

Kan ik nog doneren?

De actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ is afgesloten, u kunt niet meer voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami doneren. Giften die nu nog binnenkomen op IBAN NL08 INGB 0000 0005 55 worden gereserveerd voor een volgende actie.

Wie bieden hulp?

Direct na de ramp startten de regering van Indonesië, organisaties van de VN, lokale en internationale non-gouvernementele organisaties de hulpverlening. In de eerste maanden na de ramp boden zij vooral noodhulp. De officiële noodhulpfase op Centraal-Sulawesi werd door de overheid beëindigd op 26 oktober 2018. Hulporganisaties bieden nog steeds volop hulp, vooral gericht op wederopbouw. De hulporganisaties achter Giro555 blijven met Giro555-geld tot eind september 2020 hulp bieden bij de wederopbouw.

Hoe komt de hulp ter plekke, bij de meest getroffen mensen?

Niet elke organisatie kan zo maar hulp verlenen. Om de coördinatie te bevorderen en de hulpverlening zo effectief mogelijk te laten verlopen werken de hulporganisaties samen. De Indonesische regering neemt daarin de leiding. Giro555-deelnemers en hun lokale partners bepalen zoveel mogelijk met de getroffenen zelf wat ze nodig hebben, en hoe dat ter plekke te krijgen.
Waar nodig werden in de beginfase van de hulpverlening helikopters, brommers en schepen ingezet om afgelegen bergdorpen of kuststreken te bereiken. Toen een aantal maanden later veel puin was geruimd en de infrastructuur mi of meer hersteld was, werden de meeste goederen over land vervoerd in vrachtwagens en auto’s. Inmiddels zijn alle gebieden toegankelijk en is de hulp verschoven van noodhulp naar wederopbouw.

Verloopt de hulpverlening soepel?

De hulpverlening is ruim zes maanden na de ramp, goed op gang en de getroffen gebieden zijn inmiddels bereikbaar. Wel kende de hulpverlening in deze eerste maanden een aantal uitdagingen. Een grote hoeveelheid naschokken en hevige regens door het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en ondervonden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hadden ook een enorme impact op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond, de prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde.

Welke hulp is in de eerste zes maanden na de ramp geboden?

In de eerste zes maanden na de ramp zijn met Giro555-geld meer dan 450.000 mensen geholpen met onder andere volgende hulp: 32.854 mensen ontvingen voedselhulp en ruim 100.000 mensen kregen weer toegang tot schoon drinkwater; 12.574 mensen ontvingen een medische behandeling; 9.367 mensen (vooral kinderen) kregen psychische ondersteuning; 14.105 mensen zijn geholpen met tijdelijk onderdak en vaak ook met matrassen, dekens, keukensets en andere hulpgoederen; 43.205 muskietennetten zijn uitgedeeld en meer dan 2.000 lampen op zonneenergie; 45.166 hygiënekits werden uitgedeeld en 551 toiletten gebouwd; 49.638 mensen werden bereikt met hygiënevoorlichting; 96 tijdelijke klaslokalen werden gebouwd en 12.451 ontvingen schoolspullen en schooluniformen om weer naar school te kunnen; 4.003 mensen deden mee aan cash-for-workprogramma’s; ruim 1.000 mensen profiteerden van trainingen, onder andere in aardbevingsbestendig bouwen en psychosociale zorg; 224 families ontvingen vissen om de viskweekvijvers weer mee te vullen; 278 mensen ontvingen geldige documenten zoals een IDkaart of geboorteakte. Meer informatie over de resultaten van de hulpverlening in de eerste zes maanden na de ramp staan in de zesmaandenrapportage die op 4 juni 2019 is gepubliceerd.

Hoe lang gaat de hulpverlening door?

De wederopbouw zal enkele jaren duren. De hulporganisaties achter Giro555 hebben afgesproken de gelden van de nationale actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ in twee jaar te besteden aan noodhulp en wederopbouw.

Hoe legt Giro555 verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst?

Op giro555.nl en via social media plaatst Giro555 regelmatig berichten over de voortgang van de hulp. Op vaste momenten legt Giro555 uitgebreider verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst. Begin 2019 bracht Giro555 een kort verslag uit over de hulpverlening met Giro555-geld in de eerste drie maanden na de ramp. Op 4 juni 2019 publiceerde Giro555 een zesmaandenrapportage, met gedetailleerde informatie over de eerste zes maanden hulpverlening. Giro555 brengt hierna nog twee rapportages uit, namelijk over het eerste jaar hulp en een eindrapportage na twee jaar hulpverlening. Deze uitgebreide rapportages bevatten ook een financiële verantwoording. De rapportages worden op giro555.nl gepubliceerd en via de media onder de aandacht gebracht.

Hoe verdeelt Giro555 de opbrengst van de Sulawesi actie?

Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld volgens een vaste sleutel verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties. Twee organisaties hebben aangegeven niet mee te doen aan deze actie: zij hebben geen aanwezigheid en capaciteit in het betreffende rampgebied. Daarnaast heeft een aantal organisaties zelf een plafond aangegeven. Dat resulteert in een aangepaste verdeling van de opbrengst. CARE Nederland 5,73%, Cordaid Mensen in Nood 11,69%, ICCO & Kerk in Actie 9,82%, Oxfam Novib 19,19%, Plan Nederland 6,79%, Nederlandse Rode Kruis 19,82%, UNICEF Nederland 14,85% Save the Children 7,63% en World Vision 4,48%.

Wie coördineert de hulp?

De hulp ter plekke wordt gecoördineerd door de Indonesische regering. Hulporganisaties stemmen de hulpverlening af met de overheid, en stemmen de hulp onderling af. 

Welke hulp wordt op langere termijn geboden?

Het getroffen gebied zal weer moeten worden opgebouwd, zodat honderdduizenden mensen weer veilig kunnen wonen in aardbevingsbestendige huizen. De fysieke en sociale infrastructuur moet ook worden hersteld. De wederopbouw is kostbaar, complex en gaat jaren duren. Er is hulp nodig om het leven van mensen weer aan de gang te krijgen: herbouw van huizen, klinieken en scholen, een inkomen voor mensen (landbouw, visserij, handel. etc), psychosociale zorg, medische nazorg etc.

Was Indonesië na de grote tsunami ramp in 2004 hierop voorbereid?

Ja. Waarschuwingssystemen zijn in dit gebied aangelegd en in principe werkte het systeem, maar als gevolg van de aardbeving is er waarschijnlijk schade aan zendmasten en het elektriciteitsnetwerk ontstaan, waardoor sirenes niet afgingen en luidsprekers niet automatisch werkten. Omdat de aardbeving op land plaatsvond, werd in eerste instantie ook geen rekening gehouden met vloedgolven.

Moet gevreesd worden voor naschokken?

Naschokken blijven mogelijk  – tot 3 oktober werden er 308 geteld – en deze kunnen ook weer tot landverschuivingen en drijfzand leiden en zo dus voor nieuwe slachtoffers zorgen. In Indonesië vinden geregeld kleine aardbevingen plaats. Elke dag zijn er zo’n 5 waarschuwingen van een aardbeving met een kracht van 5 of hoger op de schaal van Richter.  

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: