Nederland
helpt
Sulawesi

Veelgestelde vragen

Welke ramp vond er plaats in Sulawesi en wanneer?

Op vrijdag 28 september in de namiddag werd Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen, de zwaarste met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter  over een lengte van 150 km. Het epicentrum lag 27 km ten noordoosten van Donggala. De beving veroorzaakte, door een aardverschuiving op de bodem van de oceaan, een tsunami (vloedgolf) met golven tot wel 6 meter hoog. Er wordt wel gesproken over een duo-ramp. De aardbevingen en tsunami verwoestten delen van Centraal-Sulawesi: Palu-City, Donggala,  Sigi en Parigi Mouton. Het natuurgeweld eiste meer dan tweeduizend levens. Tot 1,5 miljoen mensen hadden dringend hulp nodig.

 

Hoeveel slachtoffers waren er te betreuren?

Volgens de officiële cijfers is er sprake van 2.830 doden en 701 vermisten. In totaal zijn ruim 100.000 huizen beschadigd of verwoest, waardoor 173.000 mensen ontheemd raakten. De ramp trof naar schatting 1,5 miljoen mensen en er is volgens de Indonesische overheid 2 miljard dollar nodig voor wederopbouw en rehabilitatie.

Was er een Nationale Actiedag?

Op woensdag 10 oktober 2018 was er een grote actiedag op radio, tv én online kanalen. Deze dag werd uitgezonden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.

Wie boden er hulp?

Direct na de ramp startten de regering van Indonesië, organisaties van de VN, lokale en internationale non-gouvernementele organisaties de hulpverlening. In de eerste maanden na de ramp boden zij vooral noodhulp. De officiële noodhulpfase op Centraal-Sulawesi werd door de overheid beëindigd op 26 oktober 2018. Hulporganisaties achter Giro555 hebben met de opbrengst van de actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ twee jaar lang noodhulp en hulp bij de wederopbouw geboden.

Is de hulp goed terecht gekomen, bij de meest getroffen mensen?

Niet elke organisatie kon zo maar hulp verlenen. Om de coördinatie te bevorderen en de hulpverlening zo effectief mogelijk te laten verlopen werkten de hulporganisaties nauw samen. De Indonesische regering nam daarin de leiding. Giro555-deelnemers en hun lokale partners bepaalden zoveel mogelijk met de getroffenen zelf welke hulp er nodig was, wie de hulp het hardst nodig had en hoe deze mensen bereikt konden worden.
Waar nodig werden in de beginfase van de hulpverlening helikopters, brommers en schepen ingezet om afgelegen bergdorpen of kuststreken te bereiken. Toen een aantal maanden later veel puin was geruimd en de infrastructuur min of meer hersteld was, werden de meeste goederen over land vervoerd in vrachtwagens en auto’s.

Verliep de hulpverlening soepel?

De hulpverlening kende vooral in de eerste maanden na de ramp een aantal uitdagingen. Een grote hoeveelheid naschokken en hevige regens door het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en ondervonden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hadden ook een enorme impact op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond, de prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde. Na die eerste uitdagende maanden was de hulpverlening goed op gang. Vanaf maart 2020 werd de bewegingsvrijheid van hulpverleners echter beperkt door de corona-epidemie en de bijbehorende maatregelen. Desondanks is de hulp voortgezet. Daarbij was het soms nodig de focus van de hulpverlening te verleggen, of de hulp uit te breiden. Zo hebben enkele hulporganisaties extra aandacht besteed aan voorlichting over gezondheid en hygiëne en werd het belang van handen wassen extra onder de aandacht gebracht, onder meer via radio en internet, en werden extra handwasvoorzieningen aangelegd. Ook werden mondmaskers en thermometers uitgedeeld.

Welke hulp is er met de actieopbrengst geboden?

Met de opbrengst van de Giro555-actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn in totaal meer dan 600.000 mensen geholpen. Na de eerste noodhulp om mensen onderdak, voedsel en schoon drinkwater te bieden, verschoof de hulp vooral naar het herstellen van bronnen van inkomsten. Een video en meer informatie over de resultaten van de hulp vind je hier.

Hoe legt Giro555 verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst?

Op giro555.nl en via social media plaatst Giro555 regelmatig berichten over de voortgang van de hulp. Op vaste momenten legt Giro555 uitgebreider verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst. Begin 2019 bracht Giro555 een kort verslag uit over de hulpverlening met Giro555-geld in de eerste drie maanden na de ramp. Op 4 juni 2019 publiceerde Giro555 een zesmaandenrapportage, met gedetailleerde informatie over de eerste zes maanden hulpverlening. Op 9 januari publiceerde Giro555 een jaarrapportage, en op 7 januari 2021 een eindrapportage over de volledige besteding van de actieopbrengst. Deze uitgebreide rapportages bevatten ook een financiële verantwoording. De rapportages zijn op giro555.nl gepubliceerd en via de media onder de aandacht gebracht.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.