Samen in actie
voor Beiroet

Veelgestelde vragen

Hoeveel slachtoffers waren er te betreuren en wat was de schade?

Volgens de officiële cijfers hebben de explosies aan minimaal 220 mensen het leven gekost en zijn er ruim 6.500 mensen gewond geraakt. Ruim 300.000 mensen zijn dakloos geraakt. In een straal van 8 kilometer vanaf de explosie was er schade. Gebouwen zijn ingestort en er lag overal puin. De hele haven en bijbehorende infrastructuur van Beiroet werd vernietigd. Een groot probleem, omdat de haven de belangrijkste invoerhaven van goederen is. Ook ziekenhuizen zijn vernietigd, waardoor er minder medische zorg beschikbaar was voor de slachtoffers en anderen hulpbehoevenden en zieken.

Hoe lang gaat de hulpverlening door?

De wederopbouw zal enkele jaren duren. De hulporganisaties achter Giro555 hebben afgesproken de opbrengstvan de nationale actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ in twee jaar te besteden aan noodhulp en wederopbouw. Vooral het herstel van huizen en scholen kost tijd.

Waar wordt mijn gift aan besteed?

Direct na de ramp lag de focus op het bieden van noodhulp, zoals medische hulp, eten, drinkwater en onderdak. Ook hielpen de hulporganisaties bij het opsporen van slachtoffers en bij het herenigen van familieleden.
Na de eerste noodhulpfase is de hulpverlening verschoven naar herstelwerkzaamheden aan o.a. woningen, scholen en bedrijfspanden. Ook krijgen getroffenen psychisch ondersteuning en is er aandacht voor bescherming van kinderen. Inwoners van Beiroet worden geholpen met een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld de herstart van een bedrijf, herstel aan woningen maar ook om de lokale economie weer op gang te brengen.

 

Hoe legt Giro555 verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst?

Op giro555.nl en via social media plaatst Giro555 regelmatig berichten over de voortgang van de hulp. Op vaste momenten legt Giro555 uitgebreider verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst. 

Zo heeft Giro555 een jaar na de ramp, in augustus 2021, een rapportage gepubliceerd met gedetailleerde informatie over de eerste negen maanden hulpverlening.

Giro555 brengt in het najaar 2022 een eindrapportage uit over het totaal van twee jaar hulpverlening. Deze uitgebreide rapportages bevatten ook een financiële verantwoording. De rapportages worden op giro555.nl gepubliceerd en via de media onder de aandacht gebracht.

Naar welke organisaties gaat mijn gift?

Als er een uitzonderlijke ramp plaatsvindt, werken elf hulporganisaties in Nederland samen om geld op te halen voor de slachtoffers: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF,  Plan International Nederland, Terre des Hommes, World Vision en het Nederlandse Rode Kruis. Zo blijven de kosten laag en kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen. Alle donaties worden verzameld op één rekening. Een klein deel van het geld wordt besteed aan de kosten van de actie, de rest wordt verdeeld onder de hulporganisaties via een speciale verdeelsleutel.

Kan ik nog doneren?

De actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ is afgesloten, je kunt niet meer voor de slachtoffers van de explosie doneren. Giften die nu nog binnenkomen op IBAN NL08 INGB 0000 0005 55 worden gereserveerd voor een volgende actie.

Wat is de eindopbrengst van deze actie?

De inzamelingsactie werd op 7 augustus gestart, op 14 augustus werd er een Nationale Actiedag georganiseerd.  Op 31 oktober 2020 werd de Nationale Actie afgesloten met een eindopbrengst van € 15.302.276. 

Uiterlijk twee jaar na de ramp, in juli 2022, wordt de hulpverlening aan Beiroet afgerond. Via o.a. deze website houden we je op de hoogte over de besteding en voortgang van de hulp.

De schade in Beiroet was enorm, maar het aantal doden minder hoog dan bij andere rampen waarvoor Giro555 in actie kwam. Waarom werd er dan toch een actie gestart?

Er vielen ten minste 220 doden en ruim 6. 500 mensen raakten gewond. Daarnaast raakten veel mensen dakloos, werden gebouwen en infrastructuur vernietigd, alsook de haven, wat de belangrijkste invoer van goederen was. Beiroet is een dichtbevolkte stad met meer dan 2 miljoen inwoners en de ramp vond plaats in een dichtbevolkt gebied midden in het centrum van Beiroet.

De economische gevolgen van deze ramp zijn groot voor het land. Libanon had al te maken met hyperinflatie, met daar bovenop lockdowns i.v.m. corona, waardoor voedselschaarste was ontstaan. Deze ramp kwam daar bovenop.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie