Samen in actie
tegen corona

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik doneren?

Je kunt tot 30 september 2021 doneren voor het mogelijk maken van wereldwijd vaccineren. Giften die na die datum binnenkomen op IBAN NL08 INGB 0000 0005 55 worden gereserveerd voor een volgende actie.

Waarom kwam Giro555 in actie tegen corona?

Wereldwijd overlijden mensen aan corona, omdat ze niet de medische zorg kunnen krijgen die nodig is. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in India, waar de aantallen coronabesmetting en -doden in het voorjaar 2021 schrikbarend hoog opliepen. 

Om uit de coronacrisis te komen is het nodig om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wereldwijd te vaccineren. Vaccineren beperkt de verdere verspreiding van het virus en de mogelijke mutaties die (kunnen) ontstaan. Daarom werd op 12 mei 2021 Giro555 geopend. Met de opbrengst van deze actie wordt sneller vaccineren in kwetsbare landen mogelijk gemaakt, maar wordt in deze landen ook medische noodhulp geboden aan coronaslachtoffers.

Voor welke landen is geld ingezameld?

Op veel plaatsten in de wereld is de coronacrisis zeer ernstig. De armere landen in de wereld worden extra hard getroffen. De beelden uit India die in het voorjaar 2021 de wereld overgingen, lieten de verwoestende gevolgen van corona zien en maakten duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. In India, Nepal, maar ook in Afghanistan, Jemen, Suriname en andere kwetsbare delen in de wereld was en blijft hulp nodig. De hulporganisaties achter Giro555 werken in verschillende landen en zetten het geld dat we met deze actie inzamelden in in landen waar zij de meeste impact kunnen maken.

Waar is vooral behoefte aan?

  • Acute gezondheidszorg na een corona-uitbraak. De medische infrastructuur is in veel arme landen onvoldoende om goede zorg te verlenen. 
  • Aan sneller vaccineren. Hoewel overheden verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de vaccins, is de distributie, opslag en de organisatie van het vaccineren in bijvoorbeeld afgelegen gebieden een kostbare en complexe zaak. Hulporganisaties achter Giro555 bieden daarbij hulp.

Het aantal doden in arme landen is relatief laag. Waarom dan toch een actie?

Het aantal doden is relatief laag, maar absoluut hoog. Cijfers zijn onzeker omdat er bijvoorbeeld in Afrikaanse landen weinig wordt getest. De situatie in India laat bovendien zien dat het snel kan omslaan. Daarom moet het virus zo snel mogelijk een halt toe geroepen worden, mede om ervoor te zorgen dat er geen mutaties ontstaan. Het is belangrijk om ook in arme landen grootschalig te vaccineren en de gezondheidszorg te versterken om dat ook mogelijk te maken.

Hoeveel geld is er nodig?

Er is heel veel geld nodig. De epidemie voltrekt zich in veel landen en de organisaties achter Giro555 zijn werkzaam in tal van landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om medische noodhulp en vaccinatie-ondersteuning te bieden.

Hoe gaan de hulporganisaties achter Giro555 de giften gebruiken?

De hulporganisaties achter Giro555 zullen het ingezamelde geld besteden aan het mogelijk maken van het vaccineren. De distributie van de vaccins is in afgelegen gebieden een kostbare en complexe zaak. De infrastructuur moet worden opgezet met registratiesystemen, gekoelde distributie en voldoende naalden. Daarnaast moeten zorgverleners getraind en betaald worden en ze moeten beschermende kleding krijgen. 

Ook bieden zij medische noodhulp aan coronaslachtoffers, bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van zuurstof, medische apparatuur, medicijnen, beschermende kleding en het uitdelen van maskers, zeep en handschoenen. 

Verder geven zij voorlichting over het belang van vaccineren en om eventuele misinformatie te corrigeren.

Zijn er voorbeelden van wat de hulporganisaties met bepaalde bedragen kunnen doen?

Ja, die zijn er. Zo kunnen we met € 5,- 100 mondmaskers verstrekken aan vaccinatiemedewerkers, zodat zij veilig kunnen werken. Met € 15 maken we de gekoelde opslag en het inplannen van vaccinaties mogelijk voor vijf personen.

Met € 30 bieden we een gezondheidswerker beschermende kleding en met € 50 kunnen we zorgverleners trainen in het zetten van vaccins. Met € 120,- kunnen we een dorpsgemeenschap voorlichten over het belang van vaccinatie en met € 650,- kan een zuurstofconcentrator worden aangeschaft die tot 10 liter lucht per minuut levert.

Gaan jullie ook vaccineren?

Overheden zijn verantwoordelijk voor het vaccineren van hun bevolking en voor de aankoop van vaccins. In sommige kwetsbare landen is echter niet genoeg capaciteit om het vaccineren te organiseren en springen hulporganisaties bij in het mogelijk maken van vaccineren. De hulporganisaties achter Giro555, die vaak al in deze gebieden actief zijn, kunnen het verschil maken om de meest kwetsbare mensen toch te bereiken. Zij staan klaar om zorgverleners te trainen, hen te voorzien van beschermende materialen en te helpen bij een goede infrastructuur (denk aan registratie, distributie, inrichten van vaccinatielocaties). Ook lichten zij mensen voor over het belang van vaccineren, helpen zij bij het gekoeld transport en de opslag van vaccins, trainen zij gezondheidswerkers en bieden zij beschermende materialen die nodig zijn bij het vaccineren.

555live: Wat is 555live.nl

555live.nl is een nieuw online platform dat Giro555 inzet om het Nederlands publiek te betrekken bij Giro555-acties en om fondsen te werven voor deze acties. Op het platform zijn exclusieve streams te zien van artiesten, die je na het doen van een donatie op 555live.nl kunnen bekijken.

555live: hoe werkt het?

Kijk wiens stream jij wilt zien, doneer wat je kunt missen en dan ontvang je een link en kun je gaan kijken naar het optreden.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie