Samen in actie
voor noodhulp

Veelgestelde vragen

Hoe is het geld van deze corona-actie besteed?

Met de donaties uit de nationale Giro555-actie ‘Samen tegen corona’ in 2021 zijn ruim 8 miljoen mensen geholpen in meer dan 20 landen. De meeste hulp bestond uit het ondersteunen van de gezondheidszorg met medische apparatuur en medicijnen, distributie en opslag van vaccins en voorlichting.

Bekijk de video (2 minuten) over de hulp.

Onder meer in India, Nigeria, Nepal, Bangladesh en Syrië ondersteunden de hulporganisaties achter Giro555 de gezondheidszorg met medische apparatuur en medicijnen. Ook verzorgden ze de distributie, registratie en opslag van vaccins en gaven de organisaties training en voorlichting over het belang van vaccineren. In totaal zijn met de hulp meer dan 8 miljoen mensen direct bereikt. Het aantal mensen dat indirect met de hulp van Giro555 is bereikt ligt nog veel hoger, doordat gezondheidsfaciliteiten als bedden en apparatuur langdurig worden gebruikt. Daarnaast zijn meer dan 100 miljoen mensen bereikt met voorlichting over coronavaccinaties. Meer informatie over de hulp, en een financiele verantwoording over hoe de actieopbrengst is besteed, vind je in de eindrapportage

 

Waarom kwam Giro555 in actie tegen corona?

Wereldwijd overlijden mensen aan corona, omdat ze niet de medische zorg kunnen krijgen die nodig is. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in India, waar de aantallen coronabesmetting en -doden in het voorjaar 2021 schrikbarend hoog opliepen. 

Om uit de coronacrisis te komen is het nodig om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wereldwijd te vaccineren. Vaccineren beperkt de verdere verspreiding van het virus en de mogelijke mutaties die (kunnen) ontstaan. Daarom werd op 12 mei 2021 Giro555 geopend. Met de opbrengst van deze actie wordt sneller vaccineren in kwetsbare landen mogelijk gemaakt, maar wordt in deze landen ook medische noodhulp geboden aan coronaslachtoffers.

Voor welke landen is geld ingezameld?

Op veel plaatsten in de wereld is de coronacrisis zeer ernstig. De armere landen in de wereld worden extra hard getroffen. De beelden uit India die in het voorjaar 2021 de wereld overgingen, lieten de verwoestende gevolgen van corona zien en maakten duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. In India, Nepal, maar ook in Afghanistan, Jemen, Suriname en andere kwetsbare delen in de wereld was hulp nodig. Met de actieopbrengst boden de hulporganisaties achter Giro555 coronahulp in ruim twintig landen.

 

Waar was vooral behoefte aan?

Er was vooral behoefte aan:

  • Acute gezondheidszorg na een corona-uitbraak. De medische infrastructuur was in veel arme landen onvoldoende om goede zorg te verlenen. 
  • Aan sneller vaccineren. Hoewel overheden verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de vaccins, is de distributie, opslag en de organisatie van het vaccineren in bijvoorbeeld afgelegen gebieden een kostbare en complexe zaak. Hulporganisaties achter Giro555 boden daarbij hulp.

Welke hulp boden de organisaties achter Giro555 met de giften?

De hulporganisaties achter Giro555 boden met het ingezamelde geld coronahulp aan ruim 8 miloen mensen in twintig landen. Zij besteedden de actieopbrengst aan medische noodhulp voor coronapatiënten, en aan het mogelijk maken van het vaccineren, bijvoorbeeld door het opzetten van vaccinatiecentra en registratiesystemen, en door gekoelde distributie en voldoende naalden beschikbaar te stellen. Daarnaast moesten zorgverleners getraind en betaald worden en beschermende kleding krijgen. Ook boden de organisaties medische noodhulp aan coronaslachtoffers, bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van zuurstof, medische apparatuur, medicijnen, beschermende kleding en het uitdelen van maskers, zeep en handschoenen. Verder gaven zij voorlichting over het belang van vaccineren en om eventuele misinformatie te corrigeren. In deze video en infographic zie je wat de resultaten zijn van de hulp die de organisaties boden. Meer informatie over de hulp vind je in de eindrapportage.

Hoeveel mensen hebben de hulporganisaties kunnen bereiken?

Met de actieopbrengst hebben de hulporganisaties meer dan 8 miljoen mensen direct bereikt. Het aantal mensen dat indirect met de hulp van Giro555 is bereikt ligt nog veel hoger, doordat gezondheidsfaciliteiten als bedden en apparatuur langdurig worden gebruikt. Daarnaast zijn meer dan 100 miljoen mensen bereikt met voorlichting over coronavaccinaties.

Hieronder zie je welke hulp zij hebben kunnen bieden. Meer informatie over de hulp lees je in de eindrapportage.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.