Veelgestelde vragen

Op welke landen richt de actie zich?

De actie richt zich op Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen, waar zich de ergste honger afspeelt, én op een aantal buurlanden waar ook ernstige voedseltekorten zijn. Door de toestroom van vluchtelingen stort de voedselsituatie ook in de buurlanden in snel tempo in.

  • In delen van Zuid-Soedan heerst volgens de VN nu al een hongersnood, terwijl delen van Jemen, het Noorden van Nigeria en Somalië op de rand balanceren. In nu afgesloten gebieden in Noordoost-Nigeria zou nu zelfs al hongersnood kunnen heersen.
  • In de buurlanden van Nigeria, (Niger, Tsjaad en Kameroen) leven 800.000 mensen met ernstige voedseltekorten.
  • De extreme droogte die Somalië treft, maakt ook steeds meer slachtoffers in Kenia en Ethiopië , waar meer dan 500.000 kinderen ernstige ondervoed zijn.
  • In het noorden van Uganda hebben 700.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan ook dringend hulp nodig.

Wat is er aan de hand?

Door een combinatie van extreme droogte, effecten van klimaatverandering en geweld, heerst in maar liefst vier landen een hongercrisis: Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. In totaal hebben meer dan 20 miljoen mensen te weinig voedsel. 1,4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Voor hen komen we in actie.

Wat is het doel van de actie?

Met de 11 bij Giro555 aangesloten hulporganisaties willen we samen zoveel mogelijk geld ophalen voor hulp aan de door honger getroffen gebieden. Dat geld is hard nodig om de hulpverlening verder te kunnen uitbreiden, omdat ook de voedseltekorten door tegenvallende oogsten steeds verder zullen toenemen. Samen willen we een nog grotere ramp voorkomen.

Op welke landen richt de actie zich?

De actie richt zich op Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid Soedan, waar zich de ergste honger afspeelt, én op een aantal buurlanden waar ook ernstige voedseltekorten zijn. Door de toestroom van vluchtelingen stort de voedselsituatie ook in de buurlanden in snel tempo in.

  • In delen van Zuid Soedan heerst volgens de VN nu al een hongersnood, terwijl delen van Jemen, het Noorden van Nigeria en Somalië op de rand balanceren.
  • In nu door Boko Haram afgesloten gebieden in Noordoost-Nigeria zou nu zelfs al hongersnood kunnen heersen.
  • In de buurlanden van Nigeria, (Niger, Tsjaad en Kameroen) leven 800.000 mensen met ernstige voedseltekorten.
  • De extreme droogte die Somalië treft, maakt ook steeds meer slachtoffers in Kenia en Ethiopië , waar meer dan 500.000 kinderen ernstige ondervoed zijn.
    In het noorden van Uganda hebben 700.000 vluchtelingen uit Zuid-Soedan ook dringend hulp nodig.

Waarom nu pas in actie?

De meeste hulporganisaties zijn al jarenlang in deze gebieden aanwezig en zijn al maanden bezig om de hulp op te schalen. We hebben regelmatig overwogen of we samen in actie moesten komen maar de veelheid van crisissen en de complexiteit maakten het moeilijk om een duidelijke en voor het publiek aansprekende actie te starten. Veel organisaties hebben al wel zelf aandacht gevraagd voor deze crisissen, maar het bleek moeilijk om de aandacht erop te vestigen.

De laatste weken is dat veranderd: de media laten steeds meer verhalen zien uit de getroffen gebieden en het feit dat de VN vorige week een hongersnood verklaarde voor Zuid-Soedan heeft de doorslag gegeven. Er is een noodsituatie, er is steeds meer hulp nodig, we kunne niet langer wachten. Daarom slaan we nu de handen ineen om meer geld op te halen voor hulp aan de slachtoffers van deze hongerramp.

Komt er een nationale tv-avond?

Ja! Er komt eerst een vijfdaagse actieperiode die start op zaterdag 25 maart. De actieperiode wordt afgerond met een grote actiedag op 29 maart, op radio én TV.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: